OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

MEJ-MO JIH! ali zakaj so MEJice in MOkrišča pomembna v času podnebnih sprememb

VABILO!

Spoštovani!

Vabimo vas na predavanje "MEJ-MO JIH! ali zakaj so MEJice in MOkrišča pomembna v času podnebnih sprememb", na katerem boste lahko izvedeli več o vlogi in pomenu teh pogosto prezrtih življenjskih prostorov, tudi z vidika prilagajanja na podnebne spremembe.

Predavanje bo v torek, 27. 11. 2018, ob 16.00 na Osnovni šoli Anice Černejeve Makole.

Predavanje je del projekta "MEJ-MO JIH! - Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, ki ga izvaja Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore.