OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Svet staršev in svet zavoda

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavlja 9 staršev - po en predstavnik vsakega razreda. Člani sveta staršev so: Tamara Doberšek, Matea Bahtijaraj, Katja Klauž, Lucija Križanc, Branko Žnidar, Nataša Cajzek, Jožica Podjavoršek, Marija Orešič, Klavdija Kopše Kaljun.

Predsednica sveta staršev je Matea Bahtijaraj.

 

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov (3 predstavniki staršev, 3 predstavniki ustanoviteljice, 5 predstavnikov zaposlenih).

Predsednik je Andrej Šafhalter, podpredsednik pa Jasmin Kaljun.