OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Svet staršev in svet zavoda

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavlja 9 staršev - po en predstavnik vsakega razreda. Člani sveta staršev so: Matea Bahtijaraj, Katja Klauž, Lucija Križanc, Robert Gracej, Nataša Cajzek, Jožica Podjavoršek, Saša Robar, Branka Kovačič in Nataša Rojs.

Predsednica sveta staršev je Matea Bahtijaraj, podpredsednica pa Lucija Križanc.

 

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov (3 predstavniki staršev, 3 predstavniki ustanoviteljice, 5 predstavnikov zaposlenih).

Predsednik je Andrej Šafhalter, podpredsednik pa Jasmin Kaljun.