OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO STARŠEM UČENCEV 9. RAZREDA

Spoštovani starši devetošolcev!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, pričenjamo z izobraževanjem v šoli z učenci 9. razreda. Posredujemo vam organizacijska navodila z zagotovilom, da bo šola poskrbela za primerne prostorske in kadrovske pogoje za izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih je določil NIJZ. Prve dneve se bodo učitelji z učenci pogovorili o tem, zakaj pouk samo v eni učilnici, zakaj ima učitelj masko, zakaj se ne morejo družiti kot običajno, zakaj ne morejo stvari med seboj menjavati, si posoditi, zakaj je potrebna stalna higiena rok, pravilno ravnanje ob kihanju in kašljanju ter upoštevanje razdalje. Prosimo vas, da se tudi vi o teh temah pogovorite z otroki.

  1. V ŠOLO SAMO ZDRAVI OTROCI

V prilogi vam posredujemo Sklep RSK za pediatrijo, v katerem so navedena zdravstvena stanja zaradi katerih se odsvetuje vračanje učencev v šolo.  Enako velja za učence, ki so sicer zdravi, imajo pa v skupnem gospodinjstvu nekoga, ki ima katero od navedenih zdravstvenih stanj. Ta podatek imate vi in ste ga dolžni upoštevati.

Izpolnjeno IZJAVO (glej prilogo) mora imeti vaš otrok v ponedeljek s seboj, datirana mora biti na 25. 5. 2020. Izročil jo bo učitelju prvo šolsko uro. Če nimate možnosti izpisa izjave, jo  izpolnite, fotografirajte in pošljite razredniku po ePošti.

  1. ORGANIZACIJA POUKA

Pouk se bo pričel ob 8.15 in bo po urniku trajal do 12.15. Malica bo ob 9.15 in kosilo ob 12.15. Učenci so v šoli obuti (šolske garderobe niso v uporabi). Njihova matična učilnica bo učilnica št. 4. V učilnici bodo klopi razporejene s priporočljivo varnostno razdaljo, prav tako bo v učilnici določen sedežni red, ki se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov. Učenci med odmori ne zapuščajo matične učilnice, razen v primeru odhoda na stranišče.

Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna topla oblačila (jopico ali jakno), ne prinašajo pa športne opreme, saj so telovadnica, računalniška učilnica in knjižnica zaprte . Priporočamo, da imajo učenci s seboj plastenko z vodo za pitje, katero vsak dan po prihodu iz šole operite z vročo vodo. Priporočeno je, da imajo učenci ustni in nosni predel zaščiten z masko ali drugo obliko zaščite (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).

  1. PRIHOD OTROK V ŠOLO

Učenci, ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom, naj pridejo šele ob 8.10, ne prej. Učenci, ki se bodo v šolo vozili s šolskim prevozom, morajo na avtobusih in kombijih nositi zaščitne maske. Ob vstopu in izstopu iz avtobusa si morajo razkužiti roke. Avtobusi vozijo po običajnem voznem redu (zaradi del v krožišču Pečke, bo prihodnji teden prihajalo do manjših zamud). Če imajo drugo možnost, naj se izognejo šolskim prevozom.

  1.  ČE OTROK ZBOLI DOMA, V ŠOLI

Če vaš otrok zboli, naj ostane doma. Če bomo v šoli opazili pri učencu povišano temperaturo,  znake akutne okužbe dihal in/ali druge bolezenske znake, vas bomo poklicali po telefonu, da pridete ponj.  Ko pridete k šoli, pokličete na isto telefonsko številko, s katere smo vas poklicali. Učenca bomo pripeljali do  izhoda iz šole. Otrok vas bo počakal v izolaciji, z njim bo eden od zaposlenih na šoli. Vi se boste po telefonu posvetovali z otrokovim izbranim zdravnikom. Če bi bila potrjena okužba s Covid- 19, morate o tem obvestiti ravnateljico na telefon 031 783 887 ali 02 80 33 101. V tem primeru bo NIJZ izvedel epidemiološko preiskavo.

 

Spoštovani starši,

razrednik bo v petek učencem poslal še urnike, govorilne ure bodo potekale po potrebi, preko telefona, videosrečanja, eAsistenta oziroma po predhodnem dogovoru z razrednikom.

Verjamemo, da bomo z dobro organizacijo in upoštevanjem ukrepov ostali zdravi. Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Ravnateljica Silvestra Samastur

Priloge: