OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

PRVI ŠOLSKI DAN in NOV VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA