OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

ŠOLSKI PREVOZI – OBVESTILO

Spoštovani starši!

Obveščam vas, da je šolski prevoz za PRIJAVLJENE učence I. triade organiziran. Avtobusi vozijo po običajnem voznem redu.
Učenci vozači morajo upoštevati Higienska priporočila NIJZ, ki so v prilogi.

Ravnateljica Silvestra Samastur

PRIPOROČILA NIJZ