OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO – ŠPORTNI DAN, petek, 5. 10. 2018

                                                                                                             3. 10. 2018

Spoštovani starši/skrbniki naših učencev!

Zahvaljujemo se za vaše sodelovanje pri organizaciji petkovega dne. V nadaljevanju vam posredujemo časovni in vsebinski potek dneva.

a) ŠOLSKI PREVOZI V PETEK, 5. 10. 2018

12.05 Globoko - šola

12.25 Šega – šola

12.45 Zg. Ložnica – šola

12.15 Mostečno – Strug – Savinsko – šola

12.50 Varoš 10 - Varoš 15 - šola

12.00 Štatenberg 73 – Ačko – šola

12.25 Dežno 61 – Rove – šola

12.45 Motanje – Resenik - šola

Šolski avtobusi nazaj ne bodo vozili, saj sta samo dva učenca izrazila potrebo. Starši sami poskrbite, da vaš otrok pride varno domov.

b) POTEK DEJAVNOSTI

- od 6.25 do 13.00 varstvo učencev (samo za 5 prijavljenih),

- med 12.30 in 13.15 kosilo za učence, ki so se prijavili,

-ob 13.00 zbor vseh udeležencev pred šolo, pozdrav (vodja prireditve Boštjan Stražišar), prevzem malice,

- ob 13.15 pohod treh generacij, vodji pohoda Jožica Kolar in Polonca Doberšek (pot je primerna za vse generacije),

- ob 15.00 vrnitev udeležencev pohoda pred šolo in kostanjev piknik v organizaciji devetošolcev, druženje in sodelovanje v igrah,

- ob 16.30 podelitev nagrad (najmlajšemu udeležencu pohoda, najstarejšemu udeležencu pohoda in najštevilčnejši družini, ki se udeleži pohoda),

- ob 17.00 zaključek, starši prevzamejo učence oziroma učenci odidejo sami domov.

V upanju, da se boste odzvali našemu vabilu in s tem podprli naše prizadevanje po druženju in gibanju vseh generacij Vas lepo pozdravljamo.

Kolektiv OŠ Anice Černejeve Makole