OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Fotogalerija 2017

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

 

PREDAJA KLJUČA

 

ŠPORTNI DAN ZA UČENCE OD 1. DO 4. RAZREDA

31. 5. 2017 je za učence nižjih razredov potekal zadnji športni dan. Pomerili so se v atletskem mnogobojčku (tek 60m, tek 300m, skok v daljino, met žogice). Objavljamo slike najboljših.

 

MINKINA LIKOVNA KOLONIJA

 

Naša šola že vrsto let sodeluje v projektu EKO ŠOLA. Letos je bil v njenem okviru prvič razpisan projekt MISIJA: ZELENI KORAK. Na razpis sem poslala samo en izdelek in to je bil reliefni odlitek iz mavca, ki je bil povzet po stari fotografiji Makol. Učenke Kaja Dolenc, Živa Mlakar in Neža Rojs so s svojo izvirno rešitvijo likovnega problema navdušile tako žirijo, ki je izmed 2100 prispelih izdelkov njihovega uvrstil na tretje mesto, kot tudi ministra Gašperšiča, ki je prav tako pohvalil njihov izdelek.

Slavnostnega zaključka s podelitvijo nagrad smo se udeležile v Citi teatru v Ljubljani.

Mentorica Irena Ravnikar

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI

V sredo, 7. 6. 2017, je v Žalcu potekalo državno tekmovanje v atletiki za OŠ. Na njem so sodelovali le najboljši učenci iz celotne Slovenije. V vsaki disciplini si je nastop na tekmovanju zagotovilo 20 najuspešnejših udeležencev iz vseh področnih tekmovanj.

Našo šolo je zastopal Anej Veilguni, in sicer v skoku v daljino. Tekmovanje je bilo zelo napeto prav do zadnjega skoka. Naj omenimo, da je Anej do zadnje serije skokov celo vodil in imel v roki zlato medaljo, nato pa so ga v zadnji seriji preskočili trije tekmovalci. Za vsega 3 cm je zaostal za drugim mestom in na koncu osvojil nehvaležno 4. mesto.

Anej Veilguni: Skok v daljino 4. mesto – 607 cm

ČESTITAMO Anej.

 

PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI

V torek, 30. 5. 2017 je v Slov. Bistrici potekalo področno tekmovanje v atletiki za OŠ Slov. Bistrica, Ptuj in Ormož. Na njem je sodelovalo okoli 400 najuspešnejših atletov, ki so si nastop zagotovili na medobčinskih tekmovanjih.

Našo šolo je zastopalo 14 atletov in prav vsak se je potrudil doseči kar najboljši rezultat v svojih disciplinah. Nekateri učenci pa so posegli tudi po medaljah in si celo zagotovili nastop na državnem atletskem tekmovanju (Anej Veilguni).

Anej Veilguni: Skok v daljino 3. mesto – 610 cm

Jan Veilguni: Skok v daljino 3. mesto – 460 cm

Anja Lončarič: Tek na 600 m 3. mesto 1.58

Vsem tekmovalcem, še posebej dobitnikom medalj, za dosežke iskreno čestitamo.

 

EKSKURZIJA V AVSTRIJO

Za učence 7. in 8. razreda izbirnega predmeta nemščina smo pripravili v soorganizaciji z Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane enodnevno ekskurzijo v Gradec, v Avstrijo.

Na tej ekskurziji smo želeli uporabiti in preizkusiti naše medpredmetno pridobljeno znanje pri urah nemščine, zgodovine, geografije, tehnike in tehnologije, športa in turistične vzgoje.

Za nekatere učence je bil to prvi stik z nemško govorečimi ljudmi, drugi pa so si pridobivali še nadaljnje izkušnje z jezikom. Ogledali smo si zanimive stvari s kulturnega, tehničnega, zgodovinskega, naravoslovnega in turističnega vidika.

Naš program je bil pester. Ob pol osmih smo se zbrali pred šolo, zasedli najboljše sedeže na avtobusu in se odpeljali še po učence Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.

Pot nas je peljala mimo Šentilja do Gradca. V dopoldanskem času smo se sprehodili skozi mesto mimo rotovške hiše, Deželnega muzeja in se nato peš vzpeli na hrib Schlossberg, kjer se nahaja eden od simbolov Graza – Urni stolp. V mesto smo se vračali preko grajskih vrtov in prelepega parka, ki nas je pripeljal nazaj v mestno središče. Opoldne smo se odpeljali še na obrobje mesta, kjer se nahaja avtomobilski muzej Puch. Ustanovitelj tovarne je bil Janez Puh. Spoznali smo zgodovino in razvoj njegovih motorjev in si ogledali različna kolesa, avtomobile in druga prevozna sredstva. Sledila je vožnja do znane tovarne čokolad Zotter. Po kratkem ogledu filma smo se z avdio vodičem v slovenskem jeziku sprehodili po čokoladnici in degustirali 70 vrst različnih čokolad. Sledil je sprehod po mini živalskem parku. Naš zadnji postanek je bil v kraju Gamlitz, kjer smo obiskali Motorikpark, preverili smo naše motorične sposobnosti v prečudovitem naravnem okolju. Polni lepih vtisov smo se vračali proti domu. Prijetno ekskurzijo smo zaključili s povratkom v večernih urah.

 

FOLKLORNI TABOR

Naši nadobudni folklorniki, pod vodstvom mentoric Klementine Mlaker in Anite Koren, so uspešno izpeljali 2. folklorni tabor. Na taboru, ki je potekal na šoli, smo se predvsem posvetili pripravi na Območno srečanje otroških folklornih skupin, seveda pa ni zmanjkalo časa za druženje in zabavo. Učenci so bili nad organizacijo folklornega tabora navdušeni, kar so dokazali z zavzetim sodelovanjem in ustvarjalnostjo. Tudi mentorici sva bili z izvedbo in odzivom otrok ter staršev zadovoljni in stremiva k nadaljnjemu ohranjanju ljudskega izročila na makolski šoli.

 

PROJEKT STAREJŠI UČIJO MLAJŠE

V četrtek, 18. maja, smo se učenke devetega razreda Ajda Ritonja, Nastja Brumec, Urška Verdnik in Eva Jug odpravile v drugi razred, kjer smo za dve učni uri postale »učiteljice« mlajšim učencem. Na to zahtevno nalogo smo se seveda morale dobro pripraviti. Nekaj dni pred poučevanjem smo se sestale z učiteljicama Barbaro Gmeiner Kline in Vero Kunstek. Naredile smo načrt, kako bomo izvedle poučevanje. Med vikendom smo učenke doma same pripravile delavnice, saj smo predvidele delo učencev po skupinah. Dan pred izvedbo smo se dokončno dogovorile o poteku ur in poučevanje tudi »povadile«.

Poučevanje je potekalo 3. in 4. šolsko uro. Ko smo prišle v razred, smo se predstavile in začele z uvodno motivacijo. Eva je učence vprašala, kaj naredijo, ko zbolijo. Med odgovori se je pojavil tudi obisk zdravnika. Nastja je nato prebrala knjigo z naslovom Dr. Hov, Urška pa je branje popestrila s prikazovanjem ilustracij. Potem smo se pogovorili o vsebini knjige in učenci so se razdelili v štiri skupine. V prvi skupini je Nastja z otroki obrisala obe roki, nato pa so v prstke zapisali vse osebe, ki so nastopale v knjigi, zraven pa tudi njihove bolezni. V drugi skupini so učenci z Urško pisno odgovarjali na vprašanja, ki so bila povezana z vsebino knjige. V tretji skupini so učenci pod vodstvom Ajde prepoznavali osebe in zapisali njihova imena v okvirčke. Nato so si izbrali eno osebo in jo pobarvali. V zadnji skupini pa so z Evo sestavljali razrezano sličico in v pravilno zaporedje razvrstili osem povedi ter tako dobili obnovo zgodbe. Na koncu našega druženja je Urška učencem razdelila še samo lepilne lističe, na katere so napisali, kaj jim je bilo v teh dveh urah všeč in kaj ne.

»Učiteljice« smo se prijetno utrujene in zadovoljne vrnile v šolsko knjižnico, kjer smo analizirale potek poučevanja, strnile naše misli in ovrednotile svoje delo.

Nastja Brumec, Eva Jug, Ajda Ritonja in Urška Verdnik z mentoricama Barbaro in Vero

Všeč mi je bilo branje knjige.

Zala

Všeč mi je bilo pisanje, delavnice in obrisovanje rok.

Nina

Bila mi je všeč pomoč devetošolk.

Pia

 

Všeč mi je bila učna ura, poučevanje, sodelovanje učencev ter njihova ubogljivost in poslušnost.

Spremenila pa bi svoj pristop k uvodni motivaciji, saj se mi je zdelo, da nisem bila dovolj odločna in učencev nisem dovolj spodbujala k sodelovanju.

Eva

Všeč mi je bilo delo z učenci ter njihova vodljivost.

Ugotovila sem, da moram biti v prihodnje bolj glasna in počasnejša pri govorjenju.

Urška

Všeč mi je bila učna ura, delo z učenci, njihova poslušnost ter ubogljivost.

Ugotovila sem, da je delo z učenci naporno.

Spremenila bi svoje hitro branje na začetku, saj so učenci težje sledili zgodbi.

Nastja

Všeč mi je bilo sodelovanje z mlajšimi učenci in to, da so otroci pravočasno končali z delom v skupini.

Ni pa mi bilo všeč, da je v skupini vedno govoril le en učenec.

Ajda

 

NOČ KNJIGE 2017

Letošnja tema že tradicionalne Noči knjige so bile pravljice. Vsak udeleženec tega projekta je moral prebrati ali poznati vsaj eno ljudsko in eno avtorsko pravljico. Naše druženje je potekalo v petek, 5. 5. 2017, in se je začelo ob 18. uri. Učiteljica Barbara nas je pozdravila in predstavila potek projekta. Na začetku smo se igrali dve igri, to sta bili pravljična dopolnjevanka in pravljični balon. Dobro ogreti smo se nato razdelili v štiri skupine in izdelovali križanke, rebuse, izmišljali smo si pravljice ter se igrali pantomimo. Nato je sledil prigrizek, za tem pa pripovedovanje pravljic s knjižničarkama Mojco in Darjo. Seveda so prebrane pravljice lahko pripovedovali tudi učenci. Na koncu je sledilo še branje v temi z lučkami ter oblikovanje zaključnih misli. Ta večer se nam je zdel zanimiv in zabaven ter upamo, da se bo ponovil tudi v prihodnjem šolskem letu.

Udeleženci Noči knjige 2017

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2017

Sedmošolci smo se v mesecu maju odpravili v Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, saj smo na šoli vključeni v projekt Rastem s knjigo. To je dejavnost, s pomočjo katere želijo knjižnice mladim približati knjige slovenskih avtorjev. Tako smo z našo knjižničarko Barbaro obiskali knjižnico v Slovenski Bistrici, kjer nam je knjižničarka Darja predstavila knjigo Kit na plaži in njenega avtorja ter pokazala program Cobiss. Nato smo se sprehodili po knjižnici, kar je bilo zelo zanimivo, saj nekaterih prostorov še nikoli nismo videli. Ob zaključku našega obiska je knjižničarka Darja vsakemu podarila zgoraj omenjeno knjigo in polni lepih vtisov smo se vrnili nazaj v Makole.

Učenci 7. razreda

SREBRNI TURIZEM

Letos, 6. aprila, smo se učenke od 6. do 9. razreda – Charlie, Blažka, Kaja, Neža, Živa, Nastja, Eva J. in Urška – predstavile na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ki je potekal v Mercator centru Maribor Tabor. Prireditev je povezoval Tibor Baiee.

Na festivalu smo se predstavile z raziskovalno nalogo Po poteh svetovnega prvaka in s stojnico. V nalogo smo vključile veliko znamenitosti Makol, na katere smo lahko zelo ponosni. To so jama Belojača, rudnik Šega, slap Šošterca, ekološka kmetija Vovk, dvorec Štatenberg, grad Štatenberg in še bi lahko naštevale.

Tekmovale smo s sedemnajstimi osnovnimi šolami. Osvojili smo lahko zlata, srebrna ali bronasta priznanja. V zelo močni konkurenci smo osvojile odlično srebrno priznanje in do zlatega nam je zmanjkal le kak milimeter. S svojim dosežkom smo izjemno zadovoljne.

Vesele smo, da smo doživele to izkušnjo, in se že veselimo naslednjega festivala. Hkrati pa se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri nastajanju naše naloge in postavitvi naše stojnice, še posebej pa ge. Tanji Lorber za odlično ocvirkovko in gibanico.

Učenke 6., 7. in 9. razreda z mentoricama Barbaro in Natašo

 

SPREJEM PRVOŠOLCEV MED ČLANE RDEČEGA KRIŽA

 

PODELITEV BRALNE ZNAČKE

V ponedeljek, 22. 5. 2017, smo imeli kulturni dan – podelitev Bralne značke. Obiskala nas je mladinska pisateljica Janja Vidmar. Pripovedovala nam je o svojih potovanjih in doživetjih. Zaupala nam je, da je jedla črve, ki jih je kupila na stojnici. Povedala je, da so zelo dobri. Nato je izbrala dva učenca in ju poklicala k sebi. Najprej jima je rekla, naj vsak pokliče eno sošolko. S seboj je imela pripomoček za preverjanje ljubezni, ki ga je dobila v Mehiki. Po koncu poskusa smo ugotovili, da si učenci niso usojeni. Učencema je ponudila zmlete črve s čilijem in oba sta jih poskusila. Zaradi njunega poguma jima je podarila knjigo Otroci sveta, ki sta jo nato predala šolski knjižnici. Na koncu je učencem od 1. do 9. razreda, ki so prvi opravili Bralno značko, izročila priznanje in knjigo. Čestitala je tudi vsem Zlatim bralcem, učencem, ki so vseh devet let brali za Bralno značko, in jim podelila priznanja. Po literarnem druženju smo se učenci vrnili v razrede, kjer smo reševali delovne liste, si ogledali projekcijo o pisateljici in se pogovarjali o prireditvi, pomenu branja ter Bralne značke.

Vanessa Lončarič in Tilen Lončarič, 9. razred

 

TEKMOVANJE "MED DVEMA OGNJEMA"

V četrtek, 18. 5. 2017, se je ekipa učencev 5. razreda in dve učenki iz 4. razreda udeležila medobčinskega tekmovanja »Med dvema ognjema«, ki je potekalo pred OŠ na Zg. Polskavi.
Tekmovanja se je udeležilo 10 osnovnih šol. Šest učenk in šest učencev je zastopalo našo šolo in na koncu so zasedli odlično 3. mesto. Čestitke celotni ekipi!

Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov s tekmovanja.

 

ZLATA RAZISKOVALNA NALOGA

Učenki 9. razreda Eva Jug in Ajda Ritonja sta se pod mentorstvom učitelja dr. Andreja Šafhalterja po zmagi na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja udeležili 51. srečanja mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti. Izmed vseh raziskovalnih nalog na področju računalništva sta se najprej uvrstili med šest najboljših nalog v Sloveniji in pridobili možnost zagovora svoje raziskovalne naloge pred strokovno komisijo predavateljev različnih fakultet. Zagovor sta odlično opravili in osvojili zlato priznanje, ki sta ga prejeli le dve nalogi v celotni državi na omenjenem področju. Svečane podelitve zlatega priznanja se bosta z mentorjem udeležili 10. junija v Gallusovi dvorani Cankarjeva doma.

 

12. OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA

V torek, 16. maja 2017, smo se z učenci 4. razredov in njihovo razredničarko Diano Slaček odpravili na 12. Otroško varnostno olimpijado območij Policijske postaje Slovenska Bistrica in Rače. Tekmovanje je potekalo na Osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica. V sončnem vremenu se je predtekmovanja udeležilo kar 21 ekip.

Tekmovalce so pozdravili župan Občine Oplotnica Matjaž Orter, ravnatelj Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica Matjaž Vrtovec in policijski inšpektor Boštjan Vogrinec iz Policijske uprave Maribor.

Pred tekmovanjem sta nas ogreli Lara in Monika iz Plesnega kluba Lara, v odmoru pa so se

nam predstavile interventne službe (policija, vojska, gasilci in civilna zaščita).

Ekipe so se pomerile v štirih igrah. Makolski četrtošolci so pokazali veliko znanja, spretnosti, hitrosti in veščin skupinskega dela ter na koncu osvojili odlično 3. mesto ter se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 1. junija v Športni dvorani Lukna pri stadionu Ljudski vrt v Mariboru.

Boštjan Stražišar

 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI

V četrtek, 11. maja 2017, je v Slovenski Bistrici na atletskem stadionu potekalo medobčinsko tekmovanje v atletiki. Našo šolo so zastopali učenci od 5. do 9. razreda. Tekmovanja se je udeležilo 11. šol in skoraj 300 otrok iz občin Slov. Bistrica, Oplotnice, Makole in Poljčane. Tudi letos smo dosegli odlične rezultate in osvojili šest medalj, od tega tri zlata. Ponosni smo na našo štafeto starejših učenk, dve od njih sta bili celo učenki sedmega razreda, ki je osvojila 2. mesto.

Anej Veilguni: 1. mesto skok v daljino 609 cm

Teja Vantur: 1. mesto skok v daljino 493 cm

Jan Veilguni: 1. mesto skok v daljino 466 cm

Anja Lončarič: 2. tek 600 m 2:09,05

Anja Godec: 2. mesto skok v višino 130 cm

Starejše učenke:

Štafeta 4 x 100 m (Anja Godec, Anja Lončarič, Ajda Ritonja, Teja Vantur) 2. mesto (58,19).

Čestitke vsem.

Boštjan Stražišar

 

5. ŠPORTNI DAN

Atletski mnogoboj

Učenci od 5. do 9. razreda smo se v sredo, 26. 4. 2017 odpravili v Slov. Bistrico na zadnji športni dan, kjer smo se pomerili v atletskem mnogoboju. Na koncu je sledilo še razredno tekmovanje v štafeti 4 x 100 m. Po končanem tekmovanju smo smo se vsi utrujeni vrnili v Makole. Športni dan mi je bil všeč in se ga že veselim naslednje šolsko leto.

Charlie Križanc Stojnšek

Zmagovalci so postali:

5. razred učenci: Lan Mesarič,

5. razred učenke: Iva Plavec,

6., 7. razred učenke: Anja Godec,

6., 7. razred učenci: Jan Veilguni,

8., 9. razred učenci: Anej Veilguni,

8., 9. razred učenke : Teja Vantur.

 

PRVO MESTO ZA NAŠO ˝BATERIJO˝

Učenci 2. razreda smo pri podaljšanem bivanju z učiteljico Jasmino Železnik izdelali zbiralnik za odpadne baterije. V šolski kuhinji so nam kuharice priskrbele prazno plastenko od soka, ki smo jo najprej temeljito umili. Ko se je posušila, smo jo pobarvali in popisali z barvami ter iz nje naredili veliko baterijo, v kateri danes v šolski avli zbiramo odpadne baterije. Ob izdelovanju smo se imeli zelo lepo, še zlasti pa nas veseli, da učenci naše šole lepo polnijo našo baterijo. Fotografijo našega izdelka je eko koordinator Boštjan Stražišar poslal na natečaj Eko šole, kjer smo v kategoriji med skupinami otrok prve triade dosegli prvo mesto ter za nagrado prejeli čudovite nahrbtnike e-recikliraj.

Aljaž Koren in Pia Lorber, 2. razred

 

ZASADITEV LIPE

 

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

V sredo, 12. 4. 2017, smo imeli učenci Osnovne šole Anice Černejeve Makole športni dan. Učenci od 1. do 5. razreda so se odpravili na pohod, učenci od 6. do 9. razreda pa na orientacijski tek do Sagadinove vile – krajevnega muzeja v Srecah pri Makolah. S tekom smo se učenci pridružili vseslovenski akciji Teka podnebne solidarnosti. O podnebnih spremembah smo najprej z učitelji spregovorili pri pouku, na dan teka pa smo se vsi učenci predmetne stopnje zjutraj zbrali v učilnici št. 2, kjer sta nam Žan Strižič in Nastja Brumec, učenca 9. razreda, predstavila življenje dečka Nangira iz Afrike ter smo si ogledali krajši film o problematiki podnebnih sprememb. Po predstavitvi smo si učenci v skupinah sami določili cilj, ki smo ga s tekom želeli simbolično doseči. V skupinah, kjer sva tekli, smo se odločili, da bomo tekli v znamenju solidarnosti do dečka Nangira ter do vseh, ki so jih prizadele podnebne spremembe. Med tekom pa smo na kontrolnih točkah odgovarjali na vprašanja o podnebnih spremembah. Vtisi s teka so zelo dobri, saj smo izvedeli, kako živijo ljudje drugje po svetu ter s kakšnimi težavami se soočajo, hkrati pa smo se med tekom po svoji prelepi domači pokrajini zavedli, kakšno bogastvo imamo mi.

Zapisali:

Urška Verdnik, 9. razred in Urša Novak, 8. razred

 

OSVOJILI SO LISCO!

26. marca 2017 so mladi makolski planinci z vodnico Polonco Doberšek in dugimi planinci osvojili Lisco.

 

MLADI PLANINCI IN POHOD NA KLOPNI VRH

Mladi planinci so se pridružili tudi na turi ob soteski Lobnice, doživeli lepote slapov Šumik, se povzpeli na Klopni vrh - Pohorje.

 

MLADI PLANINCI IN POHOD NA BOČ

Planinske urice mentorice Zlatke Rebernak, z veseljem obiskujejo predvsem mlajši planinci enkrat na teden. Na uricah se odvijajo aktivnosti s planinsko tematiko, planinsko vzgojo in različne igre v naravi, občasno tudi izkoristimo priložnost in se urimo v plezanju po plezalni steni v telovadnici.

Skupaj z vodniki organiziramo bolj zahtevne pohode za mlade planince, kot je npr. pohod na Boč. V sredo 15. marca 2017 popoldan, nas je mentorica Zlatka Rebernak povabila na Boč, na ogled velikonočnice. Na parkirišču pod Bočem se je zbralo 25 mladih planincev z mentorico, 6 staršev in 3 vodniki. Formirali sta se 2 skupini. Prva je krenila po zahtevnejši grebenski poti z vodnikom Edijem Kolarjem na čelu, mimo vseh stolpov na Boču do razglednega stolpa. Za nekatere mlade planince je bil zelo pogumen podvig, vzpon na razgledni stolp na Boč in nekaj zelo zanimivega in nekaj posebnega pogled s stolpa. Na igrišču pred domom so se preizkusili tudi v nogometu. Druga manjša skupina z mentorico Zlatko, pa je prehodila učno pot do doma. Celotna skupina se je strnila pri rastišču velikonočnice. Do parkirišča smo se vrnili v temi s svetilkami. Pohod se bil uspešno zaključen, zahvaljujemo se staršem, da so se vključili in nas spremljali.

Mlade planince vabimo na novo doživetje, po plezalni poti na Donačko goro.

 

Predsednica PD Makole

 

ZAGOVOR RAZISKOVALNIH NALOG

Na OŠ Gorišnica se je 31. marca 2017 odvijalo 25. srečanje mladih raziskovalcev. Na predstavitvi raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev sta sodelovali tudi učenki naše šole, Eva Jug in Ajda Ritonja, pod mentorstvom Andreja Šafhalterja. Učenki sta predstavili svojo raziskavo, ki sta jo izvedli med učenci od 6. do 9. razreda na temo spletne varnosti, natančneje varne uporabe gesel. Na področju računalništva sta s svojo nalogo osvojili zlato priznanje in se uvrstili na državno srečanje.

 

NARAVOSLOVNI DAN Z LOVCI

Učenci od 6. do 9. razreda so v sodelovanju z Lovsko družino Makole izvedli naravoslovni dan na temo »Živali okoli nas«. Pod strokovnim vodstvom članov lovske družine so spoznavali značilnosti visoke in nizke divjadi, zveri in ptic. Predsednik Lovske družine Makole, gospod Boštjan Plaznik, jim je na poljuden način razložil pomen in delo lovcev ter njihove naloge pri ohranjanju gozdnih ekosistemov. Ob koncu nadvse zanimivih dejavnosti smo ob lovski malici s prijetnim kramljanjem in skupinsko fotografijo zaključili že skoraj tradicionalno srečanje s člani lovske družine.

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU

DVORANSKI ATLETSKI MNOGOBOJ MLAJŠI UČENCI -

EKIPNO IN POSAMIČNO

V torek, 21. 3. 2017, je v dvorani za zimski trening v Slovenski Bistrici potekalo tekmovanje v atletskem mnogoboju za mlajše učence in učenke. Tekmovanja se je udeležilo več kot 80 učencev iz občin Slov. Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci naše šole in zopet dosegli odlične rezultate.

OŠ Makole so zastopali:

Jan Veilguni, Lan Mesarič, Nik Simrajh, Matevž Koren, Anja Godec, Anja Lončarič, Iza Ritonja, Blažka Fišer.

Tekmovalne discipline so bile : 60 m, daljina, višina, suvanje težke žoge.

Ekipno so mlajše učenke naše šole dosegle odlično 3. mesto. Posamično pa smo imeli kar dve učenki na stopničkah, Anja Lončarič je usvojila 3. mesto, Anja Godec pa 2. mesto.

Mlajši učenci so osvojili ekipno 8. mesto. Najboljši naš učenec Jan Veilguni je posamezno osvojil 6. mesto.

Čestitamo!

 

MAKOLSKO ČEBELARSTVO ZLATO NA SEJMU ALTERMED

Na OŠ Anice Černejeve Makole v programu Ekošola že več kot deset let izvajamo različne projekte, akcije in aktivnosti, s katerimi izkazujemo skrb za naše okolje in hkrati ohranjamo ekozastavo.

Letos se je osem učenk od 6. do 9. razreda odločilo, da sodelujemo na sejmu Altermed v Celju in pripravimo predstavitev na stojnici.

V okviru projekta »Odgovorno s hrano« smo se odločile, da pobližje spoznamo lokalnega pridelovalca. Ker je čebelarstvo makolska tradicija in je močno povezano z ekologijo, smo naše raziskovanje usmerile v spoznavanje te dejavnosti. V šolski kuhinji smo se najprej pozanimale, katero lokalno pridelano hrano pojemo za zajtrke, malice in kosila. Nato smo obiskale bližnjega čebelarja, gospoda Ivana Hajška, ki nas je podučil o osnovah čebelarstva, nam povedano ponazoril še na terenu ter nam priskrbel različne vrste medu za našo stojnico.

V šoli smo pridobljeno znanje strnile na plakate, izdelale svečke iz satnic in v šolski kuhinji spekle odlične medenjake iz kostanjevega medu.

Tako »opremljene« smo se v nedeljo, 12. 3. 2017, v dveh skupinicah odpravile na sejem v Celje. Skupina, ki je našo šolo zastopala v dopoldanskem času, je postavila stojnico z naslovom MAKOLSKO ČEBELARSTVO, popoldanska skupina pa je nadaljevala s predstavitvijo teme naše stojnice in jo po zaključku sejma tudi pospravila. Vse smo z veliko nestrpnostjo pričakovala prve obiskovalce. Tem smo ob obisku razložile vse o našem delu, postregle smo jim z različnimi vrstami makolskega medu na domačem kruhu in ponudile okusne medenjake iz kostanjevega medu. Razkazale smo jim opremo in pripomočke, ki jih potrebujejo čebelarji za uspešno pridelavo medu in ostalih proizvodov, ter jim podarile reklamno gradivo, svečke in recept za odlične domače medenjake. Čas je hitro mineval.

Utrujeni, a polni vtisov, sta se obe skupinici vrnili v Makole, kjer smo vsak dan z nestrpnostjo pričakovali rezultate ocenjevalne komisije. Naposled sta nam mentorici Barbara Gmeiner Kline in Nataša Kosajnč sporočili, da smo prejele zlato priznanje in dosegle najvišje število točk. Tega odličnega rezultata smo bile zelo vesele.

Za sodelovanje, pomoč in podporo se zahvaljujemo g. Ivanu Hajšku in njegovi družini, g. Antonu Plazniku, ge. Nataši Rojs in vsem, ki ste kakorkoli podprli naše delo. Iskrena hvala!

Blažka Fišer, Charlie Križanc Stojnšek, Kaja Dolenc, Živa Mlakar, Neža Rojs, Nastja Brumec, Eva Jug in Urška Verdnik

 

Dvoranski atletski mnogoboj starejši učenci/učenke - ekipno in posamično

V četrtek, 8. 3. 2017 je v dvorani za zimski trening v Slovenski Bistrici potekalo tekmovanje v atletskem mnogoboju za starejše učence in učenke. Tekmovanja se je udeležilo okoli 70 učencev iz občin Slov. Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci naše šole in zopet dosegli odlične rezultate .

OŠ Anice Černejeve Makole so zastopali:

Anej Veilguni, Tomas Sagadin, Matej Godec, Jan Kunej, Vanessa Lončarič, Anja Lončarič, Teja Vantur, Eva Kovačič.

Discipline tekmovanja so bile : 60 m, daljina, višina, suvanje težke žoge.

Ekipno so starejše učenke naše šole dosegle 6. mesto, najboljša naša učenka Anja Lončarič je osvojila 10. mesto.

Pri starejših učencih pa je Anej Veilguni postal medobčinski prvak, ekipno pa smo osvojili odlično 3. mesto.

Čestitamo!

 

ŠOLA V NARAVI - 5. RAZRED

Petošolci vam z razredničarko in učiteljem športne vzgoje pošiljajo lep zasnežen pozdrav s sončne Rogle in vam sporočajo, da se imajo lepo.

 

ŠOLA V NARAVI - 7. RAZRED

Sedmošolci pošiljamo nekaj utrinkov iz šole v naravi v Rakovem Škocjanu. Do sedaj smo videli že Cerkniško jezero, obiskali Zelške jame, kurili ogenj v naravi in se igrali surviverje, šli na nočni sprehod z lučkami, spoznavali živali, se kotalili po hribu, izdelovali bivake, imeli pravi Cerkniški ples v maskah, kjer so nas obiskale kar tri coprnice in se predvsem veliko družili in uživali v naravi. Pa še to, naši fantje so že kar prvi dan dobili nagrado za naj bolj urejeno sobo. Seveda pa tudi dekleta nismo zaostajala in si prav tako prislužila 10 točk.

 

PUST 2017

Tudi letos smo na naši šoli pustu namenili prav posebno pozornost. Učenci od 6. do 9. razreda so imeli kulturni dan. Izdelovali so skupinske maske, ki so jih nato tudi predstavili. Vsi učenci pa so se udeležili pustne povorke skozi Makole in pustnega rajanja v šolski telovadnici. Bilo je zelo veselo in norčavo.

 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V VELESLALOMU

V sredo, 15. 2. 2017, je na Treh Kraljih potekalo medobčinsko tekmovanje v smučanju. V zelo lepem vremenu se je na veleslalomsko progo podalo 72 smučarjev, ki so tekmovali v šestih kategorijah. Tekmovanja se je udeležilo tudi 9 učencev naše šole: Nik Simrajh, Naja Simrajh, Anej Veilguni, Žan Strižič, Ajda Ritonja, Blažka Fišer, Jan Veilguni, Iza Ritonja in Teja Vantur. Dosegli smo kar nekaj lepih rezultatov. Iza in Naja sta osvojili nehvaležno 4. mesto, medtem ko sta Ajda Ritonja in Žan Strižič v kategoriji starejših učenk/učencev osvojila 3 . mesto.

 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA MLAJŠE UČENCE

(letnik 2004)

 

V četrtek, 2. 2. 2017, ob 13. uri je v Športni dvorani OŠ Anice Černejeve Makole potekalo medobčinsko tekmovanje v košarki za mlajše učence.

 

Nastopale so naslednje OŠ:

SKUPINA A

  1. OŠ Anice Černejeve Makole
  2. OŠ Kajetana Koviča Poljčane
  3. OŠ Črešnjevec

SKUPINA B

  1. OŠ Slov. Bistrica
  2. OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica

 

RAZPORED TEKMOVANJA IN REZULTATI:

SKUPNA A Rezultat
OŠ Anice Černejeve Makole : OŠ Črešnjevec 19 : 23*
OŠ Črešnjevec : OŠ Kajetana Koviča Poljčane 10 : 32
OŠ Anice Černejeve Makole: OŠ Kajetana Koviča Poljčane 8 : 26
SKUPNA B 15 : 43
OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica : 2. OŠ Slov Bistrica 25 : 8

 

TEKMA ZA 3. MESTO
OŠ Črešnjevec : 2. OŠ Slov Bistrica 18 : 30
TEKMA ZA 1. MESTO
OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica : OŠ Kajetana Koviča Poljčane 21 : 18

* po podaljšku

 

Končni vrstni red:

  1. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
  2. OŠ Kajetana Koviča Poljčane
  3. 2. OŠ Slov. Bistrica
  4. OŠ Črešnjevec
  5. OŠ Anice Černejeve Makole

Našo šolo so zastopali: Anja Lončarič, Vid Lončarič, Aljaž Mesarič, Matevž Koren, Nik Simrajh, Jan Veilguni, Gašper Sagadin, Lan Mesarič, Iva Plavec in Vid Dolenc.

 

PROJEKT PODARITE NAM MODRO SRCE

Naša šola že več let sodeluje v projektu z naslovom Podarite nam modro srce, ki ga organizira Nivea v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Ker si želimo, da bi vsi otroci imeli možnost in dostop do izobraževanja, smo se tudi letos odzvali povabilu in z modrimi srčki okrasili razrede, okna in hodnike naše šole.

 

PREŠERNOV DAN

V torek, 07. februarja, smo na šoli pripravili proslavo ob Prešernovem dnevu - slovenskem kulturnem prazniku.

 

PROJEKT SPODBUJANJE NEKAJENJA

Kdor zdravo živi – pridobi!
Učenci 5. razreda so v sklopu projekta »Spodbujanje nekajenja« podpisali slovesno obljubo in se zavezali, da v šolskem letu 2016/2017 ne bodo prižgali cigarete.

 

OTROŠKI ŠOLSKI PARLAMENT

V četrtek, 09. 02. 2017, smo na šoli izvedli šolski otroški parlament. Na njem so sodelovali vsi učenci in vse učenke naše šole. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Mladi in načrtovanje prihodnosti. Najprej so nam učenci predstavili svoje delo po razredih, nato pa smo o dani temi in podtemah še razpravljali. Kot najboljša razpravljavca sta se izkazala Urban Kavkler (8. razred) in Nastja Brumec (9. razred).

 

TEHNIŠKI DAN - IZDELAVA NOVOLETNE DEKORACIJE

V mesecu decembru smo izvedli tehniški dan. Izdelovali smo novoletne okraske, s katerimi smo okrasili našo šolo.

 

Dostopnost