OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

VSEM UČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM ŽELIMO LEPE, SONČNE IN DOOOLGE POČITNICE!

Kolektiv OŠ Anice Černejeve Makole