OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

NADARJENI UČENCI

Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci je šolska svetovalna delavka. V šolskem letu 2019/2020 bo kot v preteklih letih potekal postopek identifikacije (potrjevanja) nadarjenih otrok. Starši evidentiranih učencev bodo na sestanek vabljeni v mesecu oktobru.

Dejavnosti za učence, ki so že identificirani kot nadarjeni, bodo potekale od oktobra 2019 do junija 2020 po programu, ki bo učencem in njihovim staršem predstavljen v oktobru. Takrat bodo ob sodelovanju učencev in njihovih staršev oblikovani tudi individualizirani programi za šolsko leto 2019/2020.

Program dejavnosti in morebitne spremembe le-tega bodo predstavljeni celo šolsko leto na oglasni deski šolske svetovalne službe in na spletni strani šole.

DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2019/20