OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

NADARJENI UČENCI

Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci je šolska svetovalna delavka. V šolskem letu 2023/2024 bo kot v preteklih letih potekal postopek identifikacije (potrjevanja) nadarjenih otrok. Starši evidentiranih učencev bodo o postopku obveščeni v mesecu oktobru.

Dejavnosti za učence, ki so že identificirani kot nadarjeni, bodo potekale od oktobra 2023 do junija 2024 po programu, ki bo učencem  predstavljen v oktobru.

Program dejavnosti in morebitne spremembe le-tega bodo predstavljeni celo šolsko leto na oglasni deski šolske svetovalne službe in na spletni strani šole.

DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Dostopnost