OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

RODITELJSKI SESTANKI

V mesecu septembru je skupni roditeljski sestanek za vse starše. Izvede ga ravnateljica.

Razredniki v vsakem ocenjevalnem obdobju izvedejo razredne roditeljske sestanke. O točnem terminu sestankov za vsak razred posebej boste obveščeni s pisnim vabilom in na spletni strani.

Dostopnost