OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Vpis novincev

Vstop v šolo je tako za otroka kot za njegove starše izjemno pomemben korak. Šola namreč ni samo prostor, kjer se otrok izobražuje, temveč je predvsem kraj, kjer se uči bivati z drugimi. Tako postopoma prehaja iz obdobja brezskrbnosti in igre v življenje z obveznostmi.

V mesecu februarju poteka pri šolski svetovalni delavki vpis otrok v 1. razred. Na sestanek prinesete uraden veljaven osebni dokument otroka, ki ga želite vpisati. V kolikor bi želeli otroka vpisati na drugo šolo, morate kljub temu prvi vpis opraviti na naši šoli. V skladu z dogovorom med starši in šolama nato otroka prepišemo na drugo šolo.

Da bi bil korak iz predšolskega v šolsko obdobje čim bolj prijeten za otroke in starše, v mesecu juniju ravnateljica skupaj s šolsko svetovalno delavko in učiteljico, ki bo otroke poučevala v prvi triadi, izvede roditeljski sestanek, na katerem predstavijo s način dela v prvem razredu. Starši oziroma skrbniki otrok se tudi opredelijo glede svojih potreb po jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju.

V kolikor se vaš otrok pripravlja na vstop v 1. razred in se vam poraja kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem, me lahko pokličete ali obiščete v času uradnih ur. Z veseljem vam bom pomagala.

Dostopnost