OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Vpis novincev

Vstop v šolo je tako za otroka kot za njegove starše izjemno pomemben korak. Šola namreč ni samo prostor, kjer se otrok izobražuje, temveč je predvsem kraj, kjer se uči bivati z drugimi. Tako postopoma prehaja iz obdobja brezskrbnosti in igre v življenje z obveznostmi.

V mesecu februarju poteka pri šolski svetovalni delavki vpis otrok v 1. razred. Na sestanek prinesete uraden veljaven osebni dokument otroka, ki ga želite vpisati. V kolikor bi želeli otroka vpisati na drugo šolo, morate kljub temu prvi vpis opraviti na naši šoli. V skladu z dogovorom med starši in šolama nato otroka prepišemo na drugo šolo.

Da bi bil korak iz predšolskega v šolsko obdobje čim bolj prijeten za otroke in starše, v mesecu juniju ravnateljica skupaj s šolsko svetovalno delavko in učiteljico, ki bo otroke poučevala v prvi triadi, izvede roditeljski sestanek, na katerem predstavijo s način dela v prvem razredu. Starši oziroma skrbniki otrok se tudi opredelijo glede svojih potreb po jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju.

Letos bo vpis novincev potekal v ponedeljek, 12. 2. 2024, in v torek, 13. 2. 2024. Starši otrok rojenih leta 2018 boste vabilo na vpis prejeli po pošti.

Za vse dodatne informacije sem dosegljiva na tel. številki 02/8033-104 ali po e-pošti petra.bercko@os-makole.si.

 

Petra Bercko Beranič,

šolska svetovalna delavka

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše organizira starševski večer z naslovom Moj otrok bo šolar. Predavanje bo v četrtek, 1. 2. 2024, ob 17.00 v njihovih prostorih (Lavričeva 5, 2000 Maribor). Več o predavanju si lahko preberete v vabilu. Lepo vabljeni!

Dostopnost