OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

POKLICNO USMERJANJE IN VPIS V SREDNJE ŠOLE

KARIERNA ORIENTACIJA

Na naši šoli namenjamo veliko pozornosti tudi vpisu učencev v srednje šole. V ta namen izvajamo različne dejavnosti za učence 8. in 9. razreda.

Karierna orientacija se izvaja že od 1. razreda dalje, ko učenci v okviru pouka in dnevov dejavnosti spoznavajo različne poklice, v 8. razredu pa šolska svetovalna delavka izvede roditeljski sestanek, na katerem starše seznani s potekom vpisa učencev v srednje šole.

V 9. razredu šolska svetovalna delavka izvede dva roditeljska sestanka, na katerih starše podrobneje seznani z vpisnimi postopki in roki za prijavo, pomembnimi datumi in drugimi stvarmi ter dogodki, povezanimi z vpisom v srednjo šolo. Prav tako omogoči predstavitev raznih srednjih šol, izvede skupinske in individualne pogovore z učenci, vodi razredne ure na to temo, jih sproti obvešča o novostih, povezanih s srednjimi šolami, jim svetuje ter jih vodi na celotni poti vpisa v srednje šole.

 

 NE SPREGLEJTE:

 

 

Dostopnost