OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Šolska prehrana

JEDILNIK ZA MESEC MAJ 2024

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, malico in kosilo. Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Še posebej sta pomembna v času odraščanja. Zato bomo tudi na naši šoli poskrbeli za zdravo prehranjevanje otrok.

Na jedilnikih bo več sadja in zelenjave. Uživali bomo kakovostna ogljikohidratna živila (polnovredna žita in žitne izdelke), kakovostna beljakovinska živila (mleko in mlečne izdelke z manj maščobami, ribe, puste vrste mesa), kakovostne maščobe (olivno, sojino, repično, drugo rastlinsko olje). Pili bomo zdrave napitke (vodo in nesladkan čaj).

Učenci malicajo v glavnem odmoru.

Zajtrk je med 7.40 in 7.55, kosilo pa med 12.20 in 14.00.

 

CENE PREHRANE:

Nove cene prehrane, ki stopijo v veljavo s 1. 2. 2024:

ZAJTRK: 0,70 evra
MALICA: 1,10 evra (ostaja nespremenjeno)
KOSILO:
od 1. r. do 5. r. – 2,40 evra,
od 6. r. do 9. r. – 2,70 evra

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.

Starši ste pred pričetkom šolskega leta izpolnili Prijavnico na šolsko prehrano. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Subvencije za malico ali kosilo urejate na Centru za socialno delo v Slov. Bistrici. S 1. 2. 2017 se spremeni Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Od 1. 2. 2017 naprej pripada subvencija kosila učencem v celoti, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 88/16).

V kolikor ugotovite, da bi vam subvencija pripadala in želite otroka prijaviti na kosilo, izpolnite obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite v tajništvu šole ali pa si ga sami natisnete, izpolnite in oddate v tajništvu šole.

Prijava učenca na šolsko prehrano, PDF

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena.

Kadar je otrok v šoli odsoten, ste le-to dolžni javiti v tajništvu šole do 8.00 in odjaviti malico ter ostale prehrambene obroke za tekoči dan. V nasprotnem primeru vam bomo morali zaračunati celotno ceno malice za tisti dan.

Vodja šolske prehrane je ga. Barbara Beckler.

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA               logo_solska_shema_eu_barven

Naša šola je že več let vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Projekt je ukrep skupne kmetijske politike EU sektorja sadje in zelenjava. Z izvajanjem projekta smo pričeli v mesecu oktobru in poteka vsak četrtek po tretji učni uri (izven rednih obrokov).

Namen ukrepa je zaustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. V ta namen je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila šoli finančno pomoč za stroške nabave sadja in zelenjave.[/three_fifth]

 

ODJAVA PREHRANE

Ime in priimek starša oziroma skrbnika (obvezno)

Ime učenca/učenke (obvezno)

Razred (obvezno)

Vaš e-naslov (obvezno)

Sporočilo (obvezno)

captcha
Prepišite zgornjo varnostno kodo:

Dostopnost