OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

VOZNI RED – ŠOLSKI PREVOZI

ŠOLSKI PREVOZI

Na javnem razpisu Občine Makole je bilo za naslednjih pet let za izvajanje šolskih prevozov izbrano podjetje Arriva. Upoštevana je večletna želja, da se s poukom prične  ob 8.00 in da imajo učenci v urniku rekreativni odmor.

V skladu z dogovorom z Občino Makole objavljamo nov vozni red za šolsko leto 2021/2022.

Vozni red je v priponki.

VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 - velja od 18. 10. 2021

Dostopnost