OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Vzgojna načela

UČENCI IN UČITELJI NAŠE ŠOLE SE TRUDIMO, DA JE PRI NAS TAKO:

 

1. OBLIKUJEMO NAJBOLJŠE UČNO IN VZGOJNO OKOLJE.

2. ZAVZEMAMO SE ZA VSAKEGA POSAMEZNIKA.

3. MED SEBOJ SI RADI IN Z VESELJEM POMAGAMO.

4. POSLUŠAMO SE IN UPOŠTEVAMO DRUG DRUGEGA.

5. O SEBI IN DRUGIH MISLIMO DOBRO IN POHVALIMO, KAR SE NAM ZDI LEPO.

6. TRUDIMO SE BITI PRAVIČNI DO SEBE IN DRUGIH.

7. TRUDIMO SE RAZUMETI DRUG DRUGEGA, OPAZIMO STISKO IN SI PRISLUHNEMO.

8. VSE TEŽAVE REŠUJEMO STRPNO IN Z DOGOVARJANJEM.

9. SKRBNO PAZIMO NA SVOJE IN SKUPNE REČI.

10. NAPAKO PRIZNAMO IN JO POPRAVIMO.

11. MED SEBOJ SI ZAUPAMO IN SKRBIMO ZA VARNOST.

12. ODGOVORNI SMO ZA RAZVOJ SAMEGA SEBE IN SVOJO PRIHODNOST.

 

Dostopnost