OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE

ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE V ČASU COVID-19

URAPONTORSREČETPET
2.     3. razred
3.     
4. 5. razred  4. razred
5.     1. razred
 6. 2. razred   8. razred 9. razred  7. razred
7.   6. razred   

BRALNA ZNAČKA za učence od 6. do 9. razreda poteka na daljavo ali po urniku za posamezen razred. Ure KIZ se bodo izvajale v učilnicah posameznih razredov.

knjiznica

Dostopnost