OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNE URE UČITELJEV

Svetovalna ura učitelja je namenjena vsem učencem, ki bi se z določenim učiteljem želeli pogovoriti ali potrebujejo pomoč oziroma dodatno razlago učne snovi. Učenci se lahko sami dogovorijo za individualni uro, lahko pa to stori tudi učitelj, če pri učencu zazna težave in meni, da mu bo individualna oblika pomoči koristila.

 

Učitelji so učencem na voljo po naslednjem razporedu:

#PONTORSREČETPET
0.
1. Diana Slaček
2.   Aljoša Hodnik  
3.     Snježana Rajaković Nataša Kosajnč
4. Petra Bercko Beranič, Barbara Gmeiner Kline Boštjan Stražišar Anita Koren, Irena Ravnikar, Jasmina Železnik
5.     Barbara Beckler, Klara Toplak, Mišela Jeza Vera Kunstek, Klementina Mlaker
6.   Mateja Krajnc Andrej Šafhalter
7.  

 

Dostopnost