OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNE URE UČITELJEV

Svetovalna ura učitelja je namenjena vsem učencem, ki bi se z določenim učiteljem želeli pogovoriti ali potrebujejo pomoč oziroma dodatno razlago učne snovi. Učenci se lahko sami dogovorijo za individualni uro, lahko pa to stori tudi učitelj, če pri učencu zazna težave in meni, da mu bo individualna oblika pomoči koristila.

Učitelji so učencem na voljo po naslednjem razporedu:

#PONTORSREČETPET
0. Klavdija Murko Silvestra Samastur  
1.   Diana Slaček
2. Klementina Mlaker  
3.  Aljoša Hodnik  Petra Bercko Beranič,

Boštjan Stražišar,

Vera Kunstek

  Snežana Rajaković   
4. Klementina Mlaker   Jasmina Železnik  
5.   Anita Koren,

Mišela Jeza,

Barbara Beckler

Klara Toplak,

Irena Ravnikar,

Nataša Jakob

Barbara Gmeiner Kline,

Nataša Kosajnč

 
6. Mateja Krajnc  
7. Andrej Šafhalter

 

 

 

Dostopnost