OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNE URE UČITELJEV

Svetovalna ura učitelja je namenjena vsem učencem, ki bi se z določenim učiteljem želeli pogovoriti ali potrebujejo pomoč oziroma dodatno razlago učne snovi. Učenci se lahko sami dogovorijo za individualni uro, lahko pa to stori tudi učitelj, če pri učencu zazna težave in meni, da mu bo individualna oblika pomoči koristila.

 

Učitelji so učencem na voljo po naslednjem razporedu:

#PONTORSREČETPET
0. Silvestra Samastur
1.  
2.  Jasmina Železnik Aljoša Hodnik
3.  Boštjan Stražišar,

Nataša Kosajnč,

Irena Ravnikar

     
4.  Diana Slaček  Petra Bercko Beranič,

Barbara Gmeiner Kline,

Snežana Rajaković

Anita Koren,

Andrej Šafhalter 

5. Nataša Jakob Klara Toplak,

Barbara Beckler

 Vera Kunstek,

Urška Doberšek

  Klementina Mlaker
6.      
7.  

 

Dostopnost