OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNE URE UČITELJEV

Svetovalna ura učitelja je namenjena vsem učencem, ki bi se z določenim učiteljem želeli pogovoriti ali potrebujejo pomoč oziroma dodatno razlago učne snovi. Učenci se lahko sami dogovorijo za individualni uro, lahko pa to stori tudi učitelj, če pri učencu zazna težave in meni, da mu bo individualna oblika pomoči koristila.

 

Učitelji so učencem na voljo po naslednjem razporedu:

#PONTORSREČETPET
0.
1. Diana Slaček,

Mateja Krajnc

2. Klementina Mlaker  
3. Vera Kunstek   Snežana Rajaković  
4. Petra Bercko Beranič,

Barbara Gmeiner Kline,

Boštjan Stražišar 

  Aljoša Hodnik,

Nataša Kosajnč

Irena Ravnikar
5.   Anita Koren,

Mišela Jeza,

Barbara Beckler

Klara Toplak Jasmina Železnik  
6.   Andrej Šafhalter  
7.  

 

Dostopnost