OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga

PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS +

 
KA229: Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga

 
Strateška partnerstva KA2

 
V letošnjem šolskem letu smo kot partnerska šola uspeli s prijavo za izvedbo projekta Erasmus+ KA2, ki omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja, modernizacija institucij in inovacija družbe.
 
Cilj teh projektov je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metode. Ena izmed oblik so partnerstva za izmenjavo med šolami, kjer se izvaja mobilnost za učence in osebje sodelujočih šol.

 
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
 
Šolska koordinatorka: mag. Nataša Kosajnč

Člani tima Erasmus+: ravnateljica Silvestra Samastur, dr. Andrej Šafhalter, Mateja Krajnc, Klara Toplak, Snježana Rajaković, Barbara Gmeiner Kline

Trajanje projekta: 1. 9. 2019–31. 8. 2021

Koordinatorji: Slovenija

Sodelujoče države: Slovenija, Litva, Srbija

Načrt dela za šolsko leto 2019–2020

UVODNO SREČANJE: Slovenija, november 2019

SREČANJA Z UČENCI IN STROKOVNIMI DELAVCI VSEH SODELUJOČIH DRŽAV: Slovenija, april 2020

 
SODELUJOČE DRŽAVE

V projektu sodelujemo štiri partnerske šole iz treh držav: Osnovna šola Anice Černejeve iz Makol, Osnovna šola Stari Grad iz Užic v Srbiji in Vilnius Antakalnio progimnazija iz Litve in koordinatorska šola Osnovna šola Kajetana Koviča iz Poljčan.

 
NAŠA IZHODIŠČA

V tem projektu izhajamo iz razmišljanja, da lahko ljudje, ki živimo na planetu Zemlja, izbiramo med dvema potema v prihodnost: odločimo se lahko za skrbno ravnanje s svojim okoljem in sprejmemo trajnostno skrb zanj ali se brez te odločitve odpravimo na pot, na kateri bi lahko človeštvo nekoč v prihodnosti izgubilo najdragocenejše, in to je zdravo življenje v zdravem okolju. Zgodovina nas uči, da so mnoge civilizacije v preteklosti že prehodile pot samouničenja in se izgubile na časovnem traku zgodovine. Ampak svet je danes globaliziran in uničevanje okolja ne poteka le lokalno, zato tudi posledice postajajo vse bolj globalne.

 
POVEZOVANJE OSEBNEGA RAZVOJA S TRAJNOSTNIM ŽIVLJENJSKIM SLOGOM

Projekt smo naslovili Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga. V naslednjih dveh letih, kolikor projekt traja,  bomo še bolj skrbeli za svoje okolje in tudi mi ravnali ekološko. Spoznali bomo prizadevanja ostalih treh šol in poskušali prenašati dosežke v svoje družine.

 
POGLED NA NAŠA PRIZADEVANJA V NASLEDNJIH DVEH LETIH

Izmerili bomo velikost zemlje z orodji, ki jih bomo izdelali sami in merili onesnaženost vode v Dravinji. Srečevali se bomo s prizadevanji za ohranjanje nedotaknjene narave v naši okolici in sodelovali z Učnim poligonom Dole.

Spodbujali bomo podjetniško miselnost in slišali jezike manjših evropskih narodov ter krepili znanje angleščine.

To šolsko leto se bomo povezali s temo šolskega parlamenta Moja poklicna prihodnost, to so zeleni poklici na področju učinkovite rabe energije, logistike, eko gradnje.

Zamisel aktivnosti izvedbe reševanja vprašanja ogrevanja in oskrbe s toplo vodo kot primer dobre prakse koordinatorske šole bomo poskušali izvesti pri nas.

V mesecu septembru 2020 bomo na šoli izvedli likovno-kiparsko delavnico na temo Modri planet Zemlja vzporedno s Forma Vivo, ki jo izvaja Občina Makole, z naravnimi materiali les, kamen, papir. Predstavili bomo lokalne znamenitosti, oživili druženje ob tabornem ognju in pripovedovanje zgodb, povezanih z naravo.

Šola iz Vilniusa pripravlja razširitev in predstavitev ter prenos idej na partnerske šole na področju zamenjave plastičnih slamic s trajnimi, kovinskimi, raziskovanje poklicev prihodnosti in navduševanje za izbiro zelenih poklicev. Vabijo tudi na sodelovanje na festivalu video filmov na temo trajnostnega razvoja.

Osnovna šola iz Užic se bo navezala na izbrano temo s predstavitvijo abecede trajnostnega razvoja, nadgradili bodo raziskovalno nalogo o zmanjševanju odpadkov in predstavili prizadevanja planinskega turističnega centra, ki uspeva v skrbi za naravo.

 
KAKO BO POTEKALO SODELOVANJE V TEM ŠOLSKEM LETU

Skozi obe leti bomo delovali povezovalno. Omenjene teme bomo prepletali z delom in življenjem šol. Od 17. do 20. novembra 2019 bodo Slovenijo obiskali strokovni delavci treh šol, od 17. do 23. aprila 2020 pa se bomo na obeh slovenskih šolah družili tudi z učenci.

 
KAJ SMO TO ŠOLSKO LETO ŽE POSTORILI?

Priprave na izvajanje projekta potekajo intenzivno že ves september. Doslej smo oblikovali šolski projektni tim, se prijavili na eTwinning portal, projekt predstavili staršem, izbiramo kratko in učinkovito ime projekta, za učence pa bomo pripravili predstavitev projekta.

Na koordinatorski šoli so v četrtek, 19. septembra, učenci vseh triad v šolski avli prvič poslušali tudi evropsko himno. Na prireditvi so predstavili šolski projekt za naslednji dve leti in se povezali s klimatskimi protesti, ki potekajo po vsem svetu. Ker je Erasmus+ evropski projekt, je del dogajanja potekal v angleščini.

Mladi so pokazali, da jim ni vseeno in da pričakujejo konkretne rešitve za naš planet. Prav je, da jim prisluhnemo in  jim omogočimo, da po svojih močeh prispevajo k izboljšanju okoljskega zavedanja.

 

PROJECT PRESENTATION IN ENGLISH

People who live on the planet Earth can choose between two options for the future: we can choose to handle our environment with care and accept sustainability, build a society that respects sustainability or follow the idea that someday in the future, humanity may lose a healthy life in a healthy environment. In the past many civilizations self-destructed themselves and got lost on the timeline of history. But today, the world is globalized, and harming our environment can have global consequences.

 

Parents' surveys show the need for interesting and actively carried out natural science activities and international cooperation of the school. Through the project Promoting the development of personal knowledge and creating a sustainable lifestyle, the team leaders and teachers of the partner schools will create opportunities for future cooperation, strategies, orientations and needs of this project:

 

- how to develop and strengthen applied science knowledge and find connections with other areas,

- how to extend the new school practices to the participating schools in the project,

- how to transfer problem based learning and formative learning to the participating schools,

- how student's start up ideas can be used in the partner schools,

- how to find ways affecting the professional choices of pupils in order to find green / environmental jobs,

- how to transfer the achievements of the project to the families of pupils and follow lifelong learning,

- how to convey the idea of an outdoor classroom to participating schools and to strengthen the development of the partnership,

- how to present the results of the project with video production or journalism (interviews, short reports, news)

- how to follow the example of a school that is successful and rewarded in the ecological field,

- how to promote the field participation towards social roles,

- how to promote an entrepreneurial mindset, creativity, critical thinking.

- how to spread less known European languages and to improve the knowledge of English,

- how to integrate activities into classes.

 

The project has two main target groups: pupils and teachers. The project aim is to develop a stimulating learning environment that will enable us to combine natural sciences with awareness of the importance of keeping the planet Earth for future generations. We also combine the field of social and economic development. We will incorporate problem learning and experiential learning, we follow the elements formative assessment. 4 principals and 18 teachers will participate in the project, they are mostly English teachers, science and class teachers. In this project, the number of teachers and other school staff and other associates will help with the project. The age of the participating pupils will be 12 to 15 years. Activities and workshops of four partner schools are: cooperation with the Learning Polygon Dole, the classroom of sustainable development in nature, where gifted pupils will work in groups with pupils with fewer opportunities, we will upgrade the research task on the topic of creating tools for measuring the size of the Planet Earth and the implementation of measurements, problem-based learning about the positive impact of the school geothermal heating on the environment, to transfer the idea of implementing a similar solution to the issue of heating and hot water supply from coordinator schools, how to clean and revive the river Dravinja and how the results can affect water quality, a poetry workshop in the languages of the participating schools and the poetry evening of the best poems at the Bird Watching Observatory near the Dravinja River. the process of producing video contents will be part of the project, too.

 

Makole Elementary School will prepare an artistic / sculptural workshop on the topic of the Blue Planet Earth with the cooperation with Forma viva, a traditional statue workshop in the Municipality of Makole, where natural materials such as wood, stone, paper are used, presentation of local tourist attractions, socializing by a camp fire, listening and telling stories related to the nature.

 

The Vilnius School will expand, present, and transfer ideas of replacing plastic straps with durable, metallic ones to partner schools, the idea of careers in sustainability and environmental responsibility jobs, participating in the local film festival, presenting sustainability, the research on waste reduction will be presented, and present the green mountain resort.

 

Šolska koordinatorka projekta mag. Nataša Kosajnč

 
erasmus-logo

Dostopnost