OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

V šolski knjižnici imamo okrog 9000 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na veliko revij in časopisov tako za učence kot za strokovne delavce šole. Učenci lahko revije v času, predvidenem za izposojo knjig, berejo v knjižnici. Knjige si lahko izposojajo vsak dan. Učenec si lahko naenkrat izposodi največ pet knjig za en mesec. Ta rok se lahko podaljša še za en mesec. Učenci si lahko izposodijo knjige tudi za čas počitnic.

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka ga. Barbara Gmeiner Kline, ki vodi še tekmovanje za Bralno značko in Ekobralno značko, pri njej lahko naročite mladinski tisk, skrbi tudi za učbeniški sklad. Učenci se na učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 02/803 31 10.

 

»Knjige so najbolj mirni in zvesti prijatelji, najlažje dosegljivi in najmodrejši svetovalci ter najbolj potrpežljivi učitelji.«

(Charles W. Eliot)

knjiznica

Dostopnost