OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Šolski zvonec

uračas
0. ura 7.25 - 8.10
1. ura 8.15 - 9.00
2. ura 9.05 - 9.50
3. ura 10.10 - 10.55
4. ura 11.00 - 11.45
5. ura 11.50 - 12.35
6. ura 12.40 - 13.25
7. ura 13.30 - 14.15

 

Dostopnost