OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

NAČRT ŠOLSKIH POTI

SESTAVINE NAČRTA ŠOLSKIH POTI

 

1. UVOD
2. ŠOLSKI OKOLIŠ
3. OPREDELITEV CILJEV IN NAMEN NAČRTA
4. ANALIZA STANJA ŠOLSKIH POTI IN PROMETNE VARNOSTI
5. PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE V CESTNEM PROMETU
6. GRAFIČNI PRIKAZ ŠOLSKIH POTI IN ZEMLJEVID ŠOLSKEGA OKOLIŠA
7. ŠOLSKI PREVOZ
8. NEVARNE PROMETNE TOČKE
9. NAČRT VARNIH POTI V ŠOLO

 

Dokument NAČRT ŠOLSKIH POTI - PDF

Dostopnost