OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

GOVORILNE URE

Redne mesečne govorilne ure so vsak 3. četrtek v mesecu ob 16. uri.

Vsak učitelj ima eno uro tedensko v urniku določeno kot govorilno uro (tedenska dopoldanska govorilna ura).

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE/POGOVORNE URE V ŠOLSKEM LETU 2019/20:

 

#PONTORSREČETPET
1. Diana Slaček
2.  
3. Nataša Kosajnč Andreja Obrul,

Anita Koren

Andrej Šafhalter
4. Snježana Rajaković,

Boštjan Stražišar

Aljoša Hodnik,

Petra Slivnikar,

Mateja Krajnc

Klementina Mlaker,

Klara Toplak

Vera Kunstek
5. Barbara Beckler,

Irena Ravnikar

Jasmina Železnik
6.