OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

GOVORILNE URE

Redne mesečne govorilne ure so vsak 3. četrtek v mesecu ob 16. uri.

Vsak učitelj ima eno uro tedensko v urniku določeno kot govorilno uro (tedenska dopoldanska govorilna ura).

 

 

 

Dostopnost