OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

ŠOLSKI SKLAD

V šolskem letu 2008/09 je na OŠ Anice Černejeve Makole pričel delovati šolski sklad. Vabimo vas, da tudi vi postanete član tega sklada.

 

Člani upravnega odbora šolskega sklada so:

1. Mateja Mesarič
2. Klara Toplak
3. Vera Kunstek
4. Barbara Beckler
5. Katja Klauž
6. Matea Bahtijaraj
7. Helena Purg

Namen sklada je zbiranje sredstev za izboljšanje kvalitete pouka in izvenšolskih dejavnosti, za nakup opreme in pripomočkov za pouk, ki omogočajo nadstandardni pouk, ter za izboljšanje življenja na šoli nasploh. Vzpodbujali bomo tudi dejavnosti, ki razvijajo ustvarjalnost, omogočajo nadarjenim, da razvijajo svoje talente; socialno šibkim učencem pa bomo pomagali pri sofinanciranju dejavnosti, za katere morajo del denarja prispevati starši.

 

Z zbranimi sredstvi bomo sofinancirali:

- nakup opreme, ki na šoli izboljšuje izvajanje najrazličnejših dejavnosti,
- nakup pripomočkov za pouk, ki omogočajo nadstandardni pouk,
- dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležbe na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, ...).

Šola ima odgovorno nalogo izobraževanja in vzgajanja otrok. Pri tej nalogi ji lahko pomagate tudi vi. S prispevanjem svojih sredstev boste omogočili realizacijo zastavljenih ciljev, prav tako pa so dobrodošla tudi vaša mnenja.

Upamo, da bomo prav z vašo pomočjo uspeli realizirati zastavljene cilje, s tem izboljšali materialne pogoje šole in učne programe ter tako mladim omogočili lepšo bodočnost in lažjo pot v svet odraslosti, kjer se bodo morali vedno bolj dokazovati in tekmovati in kjer lahko uspe samo tistim, ki imajo dovolj znanja in sposobnosti za prilagajanje hitrim spremembam.

Vse člane bomo vsako šolsko leto brez navedbe višine prispevka objavili na spletni strani šole ali v njenih drugih obvestilih.

V imenu učencev in učiteljev Osnovne šole Anice Černejeve Makole se vam že v naprej zahvaljujemo za vašo pomoč in vam želimo veliko poslovnih uspehov v vaši dejavnosti.

Sredstva nakažite na račun: SI56 01398-6000000068 s sklicem: 05-299200-2009

 

Dostopnost