OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

URNIKI za šolsko leto 2020/21

URNIKI V ČASU POUKA NA DALJAVO (6.-9. RAZRED)

 

1. RAZRED (VERA KUNSTEK - 17 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SPO MAT SLJ MAT ŠPO
2. MAT SPO MAT ŠPO SLJ
3. SLJ SLJ SPO GUM LUM
4. SLJ GUM ŠPO SLJ LUM
5. N1A DOP/DOD OPZ1 N1A OPB1
6. OPB 1 OPB 1 OPB OPB 1 OPB 1
7. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
8. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

2. RAZRED (ANITA KOREN - 14 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT ŠPO ŠPO MAT SLJ
2. SLJ MAT SPO SLJ SLJ
3. TJA SLJ SLJ SPO LUM
4. ŠPO GUM SLJ TJA LUM
5. DOP/DOD/OPB 2 SPO MAT GUM OPB 2
6. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
7. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
8. OPB OPB OPB OPB OPB
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 23 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT MAT ŠPO SLJ
2. SLJ GUM SPO SLJ ŠPO
3. MAT SLJ SLJ TJA MAT
4. TJA ŠPO LUM SLJ SPO
5. GUM SPO LUM MAT DOD/DOP/OPB 3
6. OPB 3 OPB 3 OOPB 3 OPB 3 OPB 3
7. OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3
8. OPB OPB OPB OPB OPB
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 20 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. ŠPO SLJ MAT TJAn SLJ
2. DRU ŠPO SLJ MAT MAT
3. DRU MAT GUM SLJ GUM/RU
4. TJA NIT LUM SLJ ŠPO
5. MAT NIT LUM NIT DOD/DOP
6. OPB 4 OPB 4 N2N/NTE/OPB OPB 4 N2N/NŠP1/OPB
7. OPB 4 OPB 4 OPB 4 OBP 4 NŠP2/OPB
8. OPB OPB OPB OPB OPB
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT SLJ NIT MAT
2. ŠPO SLJ DRU NIT GOS
3. MAT NIT ŠPO MAT SLJ
4. DRU TJA LUM TJA SLJ
5. DRU GUM LUM TJA ŠPO
6. GUM/RU DOP/DOD N2N/NTE/OPB KK/VV N2N/NŠP1/OPB
7. OPB 5 OPB 5 OPB 5 OPB 5 NŠP2/OPB
8. OPB OPB OPB OPB OPB
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

6. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR - PETRA BERCKO BERANIČ – 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT SLJ SLJ MAT SLJn
2. TJAn ZGO SLJ TJA NAR
3. SLJ ŠPOm MAT TJA NAR
4. ZGO GOSž/LUM TITž/TITm/VV ŠPOž/GOSm TJA
5. ŠPOž/TITm GOSm/LUM TITŽž/TITm/VV ŠPOm/GOSž MAT
6. ŠPOm/TITž ŠPOž/VV N2N/NTE/VV GUM  N2N/NŠP1/VV
7. RU/VV DOP SLJ/VV VV VV  NŠP2/VV

7. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 10 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ SLJ MAT GEO MAT
2. MAT SLJ ŠPO MAT  SLJ
3. LUM/TIT TJA NAR GEO ŠPO
4. LUM/TIT ZGO TJA NAR DKE
5. GUM ZGO TJA NAR TJA
6. RU/VV VV DOD MAT/VV IŠPn/VV VV 
7. RGT/VV TVZ/VV NI1/OGL/VV IŠPn/VV NI1/VV

8. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 13 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. ZGO ZGO SLJ BIO TJA
2. SLJ BIO SLJ BIO TJA
3. TIT/LUM KEM TJA ŠPO KEM
4. TIT/LUM MAT ZGO SLJ/RU MAT
5. MAT ŠPO ZGO MAT DKE
6. VV LS2/VV DOP TJA/VV IŠPn/POK/VV GUM
7. RGT/VV TVZ/VV NI1/OGL/VV IŠPn/POK/VV NI1/VV

9. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 17 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. TJA KEM TJA SLJ GEO
2. BIO MAT TJA SLJ MAT
3. ŠPO FIZ SLJ MAT SLJ
4. MAT LUM/SLJ KEM GEO FIZ
5. GEO LUM/RU ŠPO GEO FIZ
6. VV DOD TJA/VV GUM IŠPn/POK/VV FVZ/VV
7. RGT/VV TVZ/VV NI1/OGL/VV IŠPn/POK/VV NI1/VV

TELOVADNICA

URAPONTORSREČETPET
1. ŠPO 4 ŠPO 2 ŠPO 2 ŠPO 3 ŠPO 1
2. ŠPO 5 ŠPO 4 ŠPO 7 ŠPO 1 ŠPO 3
3. ŠPO 9 ŠPO 6m ŠPO 5 ŠPO 8 ŠPO 7
4. ŠPO 2 ŠPO 3 ŠPO 1 ŠPO 6ž ŠPO 4
5. ŠPO 6ž ŠPO 8 ŠPO 9 ŠPO 6m ŠPO 5
6. ŠPO 6m ŠPO 6ž   IŠP/POK NŠP 1
7. . IŠP/POK NŠP 2

Dostopnost