OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

URNIKI za šolsko leto 2022/23

URNIKI ODDELKOV - 1. OCENJEVALNO OBDOBJE 2022/23

 

1. RAZRED (VERA KUNSTEK - 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT SPO SLJ GUM
2. MAT SLJ MAT SPO SLJ
3. ŠPO GUM SLJ MAT LUM
4. SPO ŠPO SLJ ŠPO LUM
5. ID N1A OPZ NIA DOP,OPB1
6. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
7. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
do 14.40 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
do 16.00 OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV

2. RAZRED (ANITA KOREN - 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ ŠPO SLJ MAT SPO
2. SLJ MAT SLJ ŠPO SLJ
3. MAT TJA LUM SLJ MAT
4. SPO SLJ LUM TJA ŠPO
5. GUM SPO GUM DOD, DOP OPZ 2-4, OPB 2
6. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
7. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
do 14.40 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
do 16.00 OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV

3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 17 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT SLJ ŠPO SLJ
2. SLJ SLJ SLJ SLJ MAT
3. MAT ŠPO MAT TJA LUM
4. SPO TJA ŠPO MAT LUM
5. GUM SPO GUM SPO ID, OPZ 2-4
6. OPB 3 OPB 3 DOP, OPB 3 OPB 3 OPB 3
7. OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3
do 14.40 OPB 3-5 OPB 3-5 OPB 3-5 OPB 3-5 OPB 3-5
do 16.00 OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV

4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT SLJ MAT SLJ MAT
2. SLJ ŠPO DRU SLJ NIT
3. SLJ NIT DRU TJA ŠPO
4. TJA NIT GUM MAT GUM, RU
5. ŠPO MAT DOD, OPB 4 LUM ŠPO
6. NTE/NUM, OPB 4 OPB 4 OPB 4 LUM OPZ 2-4, OPB 4
7.   OPB 4 OPB 4 N2N, OPB 4 LUM OPB 4
do 14.20 N2N, OPB 4 NŠP 1, OPB 4 OPB 4 NŠP 2, OPB 4 OPB 4
do 16.00 OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV

5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT DRU MAT SLJ TJA
2. NIT DRU SLJ SLJ TJA
3. NIT MAT ŠPO RU, GUM MAT
4. ŠPO SLJ NIT DRU GOS
5. GUM SLJ DOP, OPB 5 LUM ŠPO
6. KK, MPZ TJAn N2N, OPB 5 LUM OPB 5
7. N2N, OPB 5 NŠP 1, OPB 5 OPB 5 NŠP 2, OPB 5 OPB 5
do 14.40 OPB 3-5 OPB 3-5 OPB 3-5 OPB 3-5 OPB 3-5
do 16.00 OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV OPB 1-5, VV

6. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 20 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT NAR MAT ŠPOž, GOSm
2. SLJ TJAn TJA GUM ŠPOm, GOSž
3. MAT GEO TJA NAR SLJ
4. LUM, GOSž, VV GEO SLJ SLJ MAT
5. LUM, GOSm, VV ŠPOž, TITm DOP TJA, VV ŠPOm, TITž TJA
6. RU ŠPOm, TITž N2N ŠPOž, TITm   
7. N2N NŠP 1   NŠP 2

7. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. TJA ZGO MAT NAR SLJ
2. TJA ZGO ŠPO NAR  SLJ
3. SLJ MAT ZGO ŠPO ZGO
4. MAT NAR TJA TJA LUM, TIT
5. DKE GUM SLJ MAT LUM, TIT
6. RGT, GLK, NI1 DOP TJA RU ŠZZ1
7. RGT, GLK NI1   ŠZZ2

8. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 10 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. ŠPOž, VVm TJA SLJ TJA FIZ
2. ŠPOm, VVž MAT SLJ TJA FIZ
3. GEO FIZ KEM DKE MAT
4. GEO GUM FIZ MAT SLJ, LUM
5. MAT KEM ŠPOž, TITm GEO RU, LUM
6. DOD MAT, NI1 SLJ ŠPOm, TITž FVZ, POK ŠZZ1
7. NI1 FVZ, POK ŠZZ2

9. RAZRED (ANDREJ ŠAFHALTER – 11 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT FIZ ŠPO SLJ MAT
2. ZGO FIZ KEM SLJ KEM
3. FIZ SLJ FIZ MAT TJA
4. SLJ, LUM MAT ZGO ZGO TJA
5. RU, LUM TJA ZGO GUM SLJ
6. ŠPO   DOD SLJ LS3, POK ŠZZ1
7. LS3, POK ŠZZ2

TELOVADNICA

URAPONTORSREČETPET
1. ŠPO 8ž ŠPO 2 ŠPO 9 ŠPO 3 ŠPO 6ž
2. ŠPO 8m ŠPO 4 ŠPO 7 ŠPO2 ŠPO 6m
3. ŠPO 1 ŠPO 3 ŠPO 5 ŠPO 7 ŠPO 4
4. ŠPO 5 ŠPO 1 ŠPO 3 ŠPO 1 ŠPO 2
5. ŠPO 4 ŠPO 6ž ŠPO 8ž ŠPO 6m ŠPO 5
6. ŠPO 9 ŠPO 6m ŠPO 8m ŠPO 6ž ŠZZ 1
7. NŠP 1   NŠP 2 ŠZZ 2

Dostopnost