OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

URNIKI 2019/20

1. RAZRED (ANITA KOREN - 13 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ SPO MAT ŠPO SLJ
2. GUM MAT SLJ MAT SLJ
3. SPO SLJ LUM N1A MAT
4. ŠPO SLJ LUM SPO ŠPO
5. N1A GUM DOP/DOD/OPB1 OPZ1/OPB1  OPB 1, 4
6. OPB 1 OPB 1 OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4
7. OPB 1 OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4
8. OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

2. RAZRED (VERA KUNSTEK - 23 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT SPO MAT SLJ MAT
2. ŠPO MAT SLJ SLJ ŠPO
3. TJA SLJ LUM SPO SLJ
4. SLJ SLJ LUM TJA SPO
5. GUM ŠPO OPZ 2-3, DOP/DOD, OPB 2, 3 GUM OPB 2
6. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPZ 2, 3; OPB 2
7. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
8. OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 20 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ SLJ MAT MAT ŠPO
2. SLJ ŠPO SLJ TJA MAT
3. MAT MAT SPO SLJ SLJ
4. TJA LUM GUM SPO SLJ
5. GUM LUM OPZ 2-3, DOP/DOD, OPB 2, 3 ŠPO SPO
6. OPB 3 OPB 3 OOPB 3 OPB 3 OPZ 2, 3; OPB 3
7. OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3
8. OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. ŠPO MAT TJA SLJ MAT
2. MAT SLJ SLJ MAT SLJ
3. DRU NIT SLJ ŠPO LUM
4. DRU NIT MAT NIT LUM
5. TJA GUM ŠPO GUM/RU DOD/DOP, OPB 1, 4
6. NŠP2/NTE/VV/NŠP/VV/MPZ OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4 OPB 1, 4
7. NŠP2/NTE/VV/NŠP/VV/MPZ OPB 1, 4 MPZ OBP 1, 4 MPZ
8. OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT SLJ MAT NIT SLJ
2. DRU MAT TJA NIT SLJ
3. DRU NIT DRU MAT LUM
4. SLJ ŠPO ŠPO TJA LUM
5. GUM TJA SLJ GOS ŠPO
6. NŠP2/NTE/VV/NŠP/VV KK/OPB 5 DOD/DOP, OPB 5 GUM/RU OPB 5
7. NŠP2/NTE/VV/NŠP/VV/MPZ OPB 5 MPZ, OPB 5 OPB 5 MPZ, OPB 5
8. OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3 OPB 5, 2, 3
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

6. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 10 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. NAR/TIT ŠPO SLJ MAT TJA
2. NAR/TIT MAT SLJ ŠPO TJA
3. TJA SLJ GEO/ZGO TJA GEO/ZGO
4. MAT GOS/LUM NAR/TIT SLJ MAT
5. ŠPO GOS/LUM NAR/TIT SLJ RU/GOS
6. NŠP2/NTE/VV/NŠP/VV DOD SLJ GUM  
7. NŠP2/NTE/VV/NŠP/VV MPZ   MPZ

7. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE (ANDREJA OBRUL) – 13 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. TJA SLJ ŠPO NAR MAT
2. MAT SLJ ZGO/GEO NAR  SLJ
3. DKE NAR MAT MAT TJA
4. LUM/TIT ZGO/GEO SLJ ŠPO TJA
5. LUM/TIT ZGO/GEO TJA ZGO/GEO GUM
6. DOP TJA RU/VV OGL/GLK ŠZZm/ŠZZž  
7. LO1/MPZ MPZ ŠZZm/ŠZZž MPZ

8. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 17 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT TJA n KEM SLJ n FIZ/BIO
2. GEO/ZGO TJA n ŠPO SLJ n FIZ/BIO
3. ŠPO MAT SLJ n FIZ MAT
4. TIT/LUM FIZ/ZGO GEO/ZGO MAT DKE
5. TIT/LUM SLJ n/RU GEO/ZGO TJA n KEM
6. GUM DOD MAT GLK/OGU/NI2 ŠZZm/ŠZZž FVZ
7. LO 1/MPZ NI2/MPZ ŠZZm/ŠZZž MPZ

9. RAZRED (ANDREJ ŠAFHALTER – 15 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT FIZ/BIO TJA SLJ
2. SLJ FIZ/BIO KEM TJA ZGO/GEO
3. KEM ZGO/GEO ŠPO ZGO/GEO ŠPO
4. TJA LUM/SLJ MAT ZGO/GEO FIZ/BIO
5. MAT LUM/RU SLJ MAT FIZ/BIO
6. DOP SLJ GUM GLK/OGU ŠZZm/ŠZZž FVZ
7. LO1 MPZ ŠZZm/ŠZZž MPZ

TELOVADNICA

URAPONTORSREČETPET
1. ŠPO 4 ŠPO 6 ŠPO 7 ŠPO 1 ŠPO 3
2. ŠPO 2 ŠPO 3 ŠPO 8 ŠPO 6 ŠPO 2
3. ŠPO 8 ŠPO 9 ŠPO 4 ŠPO 9
4. ŠPO 1 ŠPO 5 ŠPO 5 ŠPO 7 ŠPO 1
5. ŠPO 6 ŠPO 2 ŠPO 4 ŠPO 3 ŠPO 5
6. NŠP   ŠZZm/ŠZZž
7. NŠP FOLKLORA . ŠZZm/ŠZZž