OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

URNIKI za šolsko leto 2023/24

URNIKI ODDELKOV - 2. OCENJEVALNO OBDOBJE 2023/24

 

1. RAZRED (ANITA KOREN - 13 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ  SPO  SLJ  MAT  SLJ
2.  SLJ  MAT  ŠPO  SLJ  MAT
3.  MAT  SLJ  LUM  GUM  SPO
4.  GUM ŠPO 1,2  LUM  SPO  ŠPO
5.  OPB1 N1A  DOD/OPB1 N1A  OPZ/OPB1
6.  OPB1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
7. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
 8. OPB 1,2 OPB 1,2 OPB 1,2 OPB 1,2 OPB 1,2
 9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

2. RAZRED (VERA KUNSTEK - 15 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ  MAT  ŠPO MAT SPO
2. SLJ  SLJ  SPO  SLJ SLJ
3. MAT TJA  MAT ŠPO  LUM
4. SPO  ŠPO 1,2  SLJ TJA  LUM
5.  DOD/OPB2  GUM  SLJ  GUM OPZ/ID
6. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
7. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
 8. OPB 1,2 OPB 1,2 OPB 1,2 OPB 1,2 OPB 1,2
 9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1.  ŠPO MAT SLJ  SLJ  MAT
2. SLJ SLJ SLJ SLJ  SLJ
3. MAT SPO  ŠPO TJA SPO
4. SPO TJA  MAT MAT LUM
5.  DOP/OPB3 ŠPO GUM GUM  LUM
6. OPB 3 OPZ/OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3
7. OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3
 8. OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3 OPB 3
 9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT SLJ  TJA  MAT  NIT
2.  ŠPO  MAT  MAT SLJ  ŠPO
3. SLJ NIT DRU  SLJ  MAT
4. SLJ NIT  DRU  LUM  TJA
5.  DOD/OPB 4  GUM  ŠPO 4,5 LUM  GUM/RU
6. OPB 4 OPB 4,5/OPZ OPB 4 OPB 4,5 OPB 1,4,5
7. OPB 1,4,5 N2N, NŠP1,OPB 4,5 N2N,OPB 4,5 NRA, OPB 4,5 OPB 1,4,5
 8. OPB 4,5 OPB 4,5 OPB 4,5 OPB 4,5 OPB 4,5
 9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 18 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1.  SLJ  MAT  SLJ  DRU  ŠPO
2.  MAT  SLJ  MAT  DRU  MAT
3.  TJA  ŠPO  NIT  LUM  TJA
4.  GOS  DRU  TJA  LUM  SLJ
5.  NIT  GUM  ŠPO 4,5  GUM/RU  SLJ
6. VV/KK  DOP/DOD, OPB 4,5/OPZ  NIT  OPZ,OPB 4,5 OPB 4,5
7. OPB 1,4,5 NŠP 1, N2N, OPB 4,5  N2N, OPB 4,5 NRA, OPB 4,5 OPB 4,5
 8. OPB 4,5 OPB 4,5 OPB 4,5 OPB 4,5 OPB 4,5
 9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

6. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1.  MAT  TITm/ŠPOž SLJ  SLJ ZGO
2.  TJA TITm/GOSž  SLJ  NAR  SLJn
3. SLJ   GEO  MAT NAR  MAT
4. ŠPOm, VVž  TJA  ŠPOž/VVm  TITž/ŠPOm  GOSž/LUM/VVm
5. ŠPOž/VVm   MAT TJA TITž/GOSm GOSm/LUM/VVž 
6.  RU  DOP TJA  ŠPOm/VVž TJAn GUM
7.  NŠP2  N2N, MPZ N2N, MPZ  NRA, MPZ VV, MPZ

7. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 21 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1.  SLJ  TJAn  NAR  ŠPOm/TITž  NAR
2.  SLJ  ŠPOm/VVž GEO  MAT   NAR
3.  ŠPOž/TITm MAT GEO  TJA  SLJ
4. GEO  DKE/LUM  GUM TJA  MAT
5.  TJA  DKE/LUM  MAT ŠPOž/VVm GEO
6.  VV RU  NI1  SLJn  DOP TJA/RGT
7.  FVZ, ŠHO MPZ IŠP1, MPZ  IŠP2, MPZ  IŠP3/NI1, MPZ

8. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR – 15 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. ZGO SLJ ZGO  KEM  MAT
2. ZGO  SLJ ZGO  ŠPO  TJA
3.  MAT  TJA  TJA  MAT BIO
4.  KEM  LUM/TIT  MAT  SLJ BIO
5.  GUM  LUM/TIT BIO  DKE  SLJ/RU
6.  ŠPO  NI2  VV  DOD MAT  NI2, RGT
7. FVZ, ŠHO MPZ  IŠP1, MPZ  IŠP2, MPZ  IŠP3, MPZ

9. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 11 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. GEO  MAT  MAT  TJA SLJ
2. GEO  TJA  KEM  TJA  MAT
3.  GUM BIO BIO  SLJ  ŠPOž/VVm
4. BIO   SLJ GEO  MAT  LUM/SLJ
5. BIO  SLJ GEO  KEM  LUM/RU
6.  RDK ŠPOm, NI2  DOD SLJ ŠPOž  NI2, ŠPOm
7. ŠHO MPZ IŠP1, MPZ  IŠP2, MPZ  IŠP3, MPZ

TELOVADNICA

URAPONTORSREČETPET
1.  3. r ŠPO 6ž  2. r ŠPO 7m  5. r 
2.  4. r ŠPO 7m  1. r ŠPO 8  4. r
3. ŠPO 7ž  5. r  3. r  2. r ŠPO 9ž
4. ŠPO 6m  1., 2. r ŠPO 6ž ŠPO 6m  1. r
5. ŠPO 6ž  3. r  4., 5. r ŠPO 7ž RU8
6. ŠPO 8 ŠPO 9m ŠPO 6m ŠPO 9m  ŠPO 9m
7. NŠP2 NŠP 1 IŠP1 IŠP 2  IŠP3

Dostopnost