OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

URNIKI za šolsko leto 2021/22

URNIKI ODDELKOV - 1. OCENJEVALNO OBDOBJE 2021/22

 

1. RAZRED (ANITA KOREN - 21 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SPO SLJ MAT SLJ ŠPO
2. MAT GUM SPO MAT SLJ
3. SLJ ŠPO SLJ ŠPO LUM
4. SLJ MAT GUM SPO LUM
5. NIA OPZ1 DOP/DOD, ID NIA OPB1
6. OPB1 OPB1 OPB1 OPB1 OPB1
7. OPB1 OPB1 OPB1 OPB1 OPB1
do 14.40 OPB1 OPB1 OPB1 OPB1 OPB1
do 15.45 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5

2. RAZRED (VERA KUNSTEK - 18 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ SPO MAT ŠPO SLJ
2. SLJ MAT ŠPO MAT SPO
3. TJA SLJ SLJ SLJ LUM
4. MAT SLJ SPO TJA LUM
5. GUM ŠPO OPZ2, ID GUM DOP/DOD, OPB2
6. OPB2 OPB2 OPB2 OPB2 OPB2
7. OPB2 OPB2 OPB2 OPB2 OPB2
do 14.40 OPB2 OPB2 OPB2 OPB2 OPB2
do 15.45 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5

3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 15 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT ŠPO SLJ SLJ
2. SLJ SPO MAT SLJ MAT
3. MAT SLJ SLJ TJA SPO
4. TJA LUM SPO MAT ŠPO
5. GUM LUM GUM ŠPO ID, OPZ3
6. OPB3 OPB3 OPB3 OPB3/DOP/DOD OPB3
7. OPB3 OPB3 OPB3 OPB3 OPB3
do 14.36 OPB3 OPB3 OPB3 OPB3 OPB3
do 15.45 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5 OPB1-5

4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. TJA ŠPO SLJ MAT MAT
2. MAT MAT SLJ TJAn SLJ
3. NIT SLJ MAT SLJ LUM
4. ŠPO DRU NIT GUM LUM
5. GUM/RU DRU NIT OPZ4/DOP/DOD ŠPO
6. NTE/NUM, OPB4 OPB4 OPB4 OPB4 OPB4
7. NTE/NUM, OPB4 NŠP, OPB4 OPB4 OBP4 OPB4
do 14.27 OPB4 OPB4 OPB4 OPB4 OPB4
do 15.45 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5

5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 20 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT MAT SLJ NIT
2. TJAn SLJ DRU DRU ŠPO
3. ŠPO TJA GUM DRU MAT
4. MAT NIT SLJ ŠPO LUM
5. GUM/RU NIT SLJ TJA LUM
6. NTE/NUM/OPB5 OPB5 KK/VV GOS OPB5/DOP/DOD
7. NTE/NUM/OPB5 OPB5 OPB5 NŠP/VV OPB5
do 14.23 OPB5 OPB5 OPB5 OPB5 OPB5
do 15.45 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5 OPB3, OPB1-5

6. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. NAR/TIT SLJ TJA SLJ MAT
2. NAR/TIT SLJ TJA NAR/TIT GUM
3. GEO MAT ŠPO NAR/TIT ŠPO
4. GEO ŠPO MAT LUM/GOS SLJ
5. MAT TJA SLJ LUM/GOS TJA
6. NTE/NUM GOS/RU DOP TJA MPZ   
7. NTE/NUM   NŠP

7. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR – 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ TJA MAT TJAn NAR
2. SLJ TJA SLJ ZGO  NAR
3. MAT ZGO NAR GUM ZGO
4. TJA ID, VV/LUM TITž/ŠPOm SLJn ZGO
5. DKE RU/LUM TITm/ŠPOž MAT MAT
6. ŠPOž/VVm ŠPOm MPZ 7 RAD/TVZ  ŠSP1/ŠSP2
7. GLK DOP SLJ RAD/TVZ  ŠSP1/ŠSP2

8. RAZRED (ANDREJ ŠAFHALTER – 10 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT SLJ FIZ MAT SLJ
2. KEM ŠPO MAT GEO SLJ
3. TJA GUM GEO KEM TJA
4. FIZ MAT GEO TIT/LUM TJA
5. FIZ FIZ DOD SLJ TIT/LUM DKE
6. FVZ SLJ/RU ŠPO ŠSP1/ŠSP2
7. MPZ ŠSP1/ŠSP2

9. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 13 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ KEM SLJ FIZ TJA
2. SLJ FIZ ZGO MAT TJA
3. ZGO FIZ MAT SLJ MAT
4. MAT LUM/SLJ GUM ZGO KEM
5. ŠPO LUM/RU TJA ZGO FIZ
6. FVZ DOD MAT ŠPO TVZ/LS3 ŠSP1/ŠSP2
7. TVZ/LS3 ŠSP1/ŠSP2

TELOVADNICA

URAPONTORSREČETPET
1.   ŠPO 4 ŠPO 3 ŠPO 2 ŠPO 1
2. ŠPO 8 ŠPO 2 ŠPO 5
3. ŠPO 5 ŠPO 1 ŠPO 6 ŠPO 1 ŠPO 6
4. ŠPO 4 ŠPO 6 ŠPO 7m ŠPO 5 ŠPO 3
5. ŠPO 9 ŠPO 2 ŠPO 7ž ŠPO 3 ŠPO 4
6. ŠPO 7ž ŠPO 7m ŠPO 9 ŠPO 8 ŠSP1/ŠSP2
7. NŠP 4 NŠP 6 NŠP 5 ŠSP1/ŠSP2

Dostopnost