OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI - ŠOLSKO LETO 2019/2020

URAPONTORSREČETPET
0. Vesela šola,

e-Twining,

Erasmus+,

Zgodovinski krožek

1.
2.
3.
4.
5. Badminton in

namizni tenis

Pravljice in gledališče
6. Kitara Mavrično branje

in pravljice

 Šolski časopis, Šah (1.-4.),

Glasbene dejavnosti,

Bralne strategije skozi

bralno značko

Prometni krožek
7. Šah (5.-9.), Folklora   3D modeliranje
8. Foto krožek     Geografski krožek

Dostopnost