OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI - ŠOLSKO LETO 2023/2024

URAPONTORSREČETPET
0.    
1.
2.  
3.
4.  
5.      Šport skozi igro Vstopamo v svet branja
6. Šah Šah,

Mavrično branje in ustvarjanje,

Šolski inštrumentalisti in pevci

  Šolski inštrumentalisti in pevci Bralne strategije skozi igro  
7. Literarno-knjižnične dejavnosti   Literarno-knjižnične dejavnosti  Šolski časopis  Folklora Mladi planinci
8.        

Dostopnost