OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

FOTOGALERIJA

ARHIV FOTOGALERIJE:

ŠOLSKO LETO 2019/20
ŠOLSKO LETO 2018/19
ŠOLSKO LETO 2017/18
ŠOLSKO LETO 2016/17
ŠOLSKO LETO 2015/16

ŠOLSKO LETO 2020/21

PROMETNE DEJAVNOSTI

Na naši šoli prometni vzgoji otrok dajemo velik pomen. Še posebej smo bili aktivni ob Evropskem tednu mobilnosti, Tednu otroka in Tednu prometne varnosti.

Z novim šolskim letom nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Trajnostna mobilnost v vrstic in osnovnih šolah, kjer z aktivnostjo »Gremo peš s kokoško Rozi« uresničujemo trajnosten način prihoda v šolo. V projekt vključujemo različne dejavnosti, ki spodbujajo učence, da prihajajo v šolo peš ali s kolesom.

Sodelujemo v akcijah Sveta za preventivo in varnost v prometu Republike Slovenije. V Evropskem tednu mobilnosti smo uspešno izvedli Dan brez avtomobila - šli v šolo in iz šole peš ali se peljali s kolesom ter sodelovali v akciji Ulice otrokom. Izvedli  smo športni dan s pohodom in kolesarjenjem ter opazovali prometno urejenost domačega kraja. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Makole za ogled gledališke predstave »O dimnikarčku, ki je srečo iskal«. Zabeležili smo sodelovanje v preventivni akciji Pešec – Bodi preViden. Prvošolci in drugošolci  so opremljeni z rumenimi ruticami ter odsevnimi trakovi, ki jih redno nosijo. Ozaveščanju v 1. razredu namenimo dan dejavnosti, ko učence obišče policist in se skupaj odpravijo na poučni sprehod po poteh v okolici šole. Pohvalna je uporaba kolesarskih čelad in spravnih koles učencev, ki se pripeljejo v šolo s kolesom. Šestošolci so v mesecu oktobru uspešno opravili praktičen del kolesarskega izpita, ki je bil, zaradi izrednih razmer (COVI-19), prestavljen na jesenski čas.

Ustvarjali smo na temo promet in z izdelki okrasili šolske hodnike. Nekatere prometne vsebine, glede na učni načrt, uspešno obravnavamo skozi učne aktivnosti pri posameznih urah pouka v vseh razredih. Učenci 5. razreda so pričeli s pripravami na kolesarski izpit in sodelujejo v projektu Policist Leon svetuje. Učenci od 6. do 9. razreda so vključeni v prometni krožek, kjer poglobijo oz. nadgradijo teoretično in praktično znanje o prometnih vsebinah. Vsako leto se udeležijo šolskega in medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?«, kjer se preizkusijo v teoriji, vožnji na poligonu in na prometnih površinah kraja, v katerem poteka tekmovanje.

Tudi letos so za našo varnost na poti v šolo skrbeli makolski gasilci, redarji in policisti, ki se vedno prijazno odzovejo našemu povabilu. Vsem se prisrčno zahvaljujemo.

Želimo vam varne poti!

                                                                       Zapisala: učiteljica Klementina Mlaker

ULICE OTROKOM

KOLESARSKI POLIGON

KOLESARSKI IZPIT

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH

 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V SKUPNOST UČENCEV OŠ ANICE ČERNEJEVE MAKOLE

ZLATA RAZISKOVALKA

Iva Plavec je z raziskovalno nalogo Začetne fotografske tehnike z lego kamero lastne izdelave dosegla prvo mesto v državi na področju tehnike. Njen mentor je bil dr. Andrej Šafhalter. Iskrene čestitke in veliko raziskovalnega duha še naprej. Zelo smo ponosni na vaju.

Ravnateljica Silvestra Samastur

 

TEHNIŠKI DAN

V sredo, 30. 9. 2020, smo imeli prvi tehniški dan, ki sva ga poimenovali NARAVNI MATERIALI. Sprehodili smo se do Lenarta in si sprva ogledali okolico okrog sebe. Nato smo se podali v gozd, kjer so učenci opravili različne naloge (z zaprtimi očmi so poslušali zvoke, ki jih slišimo v gozdu, tipali zemljo, ogledali smo si drevesa, plodove in jih tudi poimenovali …). Nato so individualno po navodilih izdelali gozdnega škrata iz materialov, ki jih najdemo v gozdu (vejice, listi dreves, plodovi itd.). Učenci so bili s svojimi izdelki zelo izvirni. Potem so se razdelili v štiri skupine in izdelali še hiške, kjer živijo ti pravljični gozdni škratje. Skupaj smo si ogledali nastale skulpture in se pogovorili o njih. Po končanem delu v gozdu smo se odpravili v šolo, kjer smo še rešili delovni list in opravili evalvacijo današnjega dne. Učenci so nama zaupali, da bi moralo biti še več takšnih dni, ko bi se odpravili »raziskovat« v gozd …

učiteljici Vera in Mišela

ŠPORTNI DAN

DAN ŠPORTA

23. oktobra je nov državni praznik - DAN ŠPORTA. To je dan, ko je bila pred dvajsetimi leti na podelitvi olimpijskih odličij prvič zaigrana slovenska himna in to kar dvakrat. Z učenci 1. razreda smo imeli tega dne športni dan - pohod. Z nahrbtniki smo se odpravili do rudnika Šega. Ko smo prispeli do rudnika, smo nasitili naše lačne želodčke. Po malici smo se posladkali še s sladkarijami in pot nadaljevali do jame Belojače. Ugotovili smo, da je naš kraj res čudovit z vsemi znamenitostmi, ki smo jih videli na ta sončen dan.

učiteljici Vera in Mišela

 

ULICE OTROKOM - 1. razred

OBISK ŠOLSKE KNJIŽNIČARKE

Danes, 14. 9. 2020, nas je obiskala knjižničarka Barbara Gmeiner Kline. Prebrala nam je slovensko ljudsko pravljico JANČEK JEŽEK. Nato je prvošolcem razdelila izkaznice in knjigo z naslovom SMEJALNIK IN CVILILNA ZAVORA.

Učiteljici Vera in Mišela

NAŠI PRVOŠOLCI

PRVOŠOLCE JE OBISKAL POLICIST

OTROŠKA LIKOVNA DELAVNICA FORMA VIVA MAKOLE 2020

Zaradi covida 19 so delavnice potekale v okrnjeni obliki. Sodelovali so učenci izbirnega predmeta likovno snovanje ll OŠ Anice Černejeve Makole. Naslikali so panoramo Makol, pogled iz vrhov Haloz.