OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

EKO šola

PREDSTAVITEV EKOŠOLE

Tudi v letošnjem šolskem letu je naša šola vključena v program EKOŠOLA. Glavni cilj tega slovenskega programa je vzgoja otrok in mladostnikov, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Za uresničevanje tega cilja in ostalih načel in ciljev EKOŠOLE skrbi ekotim, ki ga sestavljajo učitelji: Barbara Beckler, Snježana Rajaković, Anita Koren, Vera Kunstek, Diana Slaček, Klementina Mlaker, Mišela Jeza, Petra Bercko Beranič, Andrej Šafhalter, Boštjan Stražišar

Ekotim je na prvem sestanku v mesecu oktobru pripravil ekoakcijski načrt in načrt dela v tem šolskem letu ter oblikoval vizijo naše ekošole, ki jo ob ekopravilih izobesite v razrednem ekokotičku.

EKOVIZIJA NAŠE ŠOLE:

NA ŠOLI BOMO NADALJEVALI Z VARČEVANJEM Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN VODO, NATANČNO BOMO LOČEVALI ODPADKE.

V OSPREDJE BOMO POSTAVILI TUDI ODGOVORNO RAVNANJE S HRANO, MINUTE ZA ZDRAVJE IN SPODBUJALI SODELOVANJE PRI HUMANITARNIH AKCIJAH.

Izvajali bomo različne projekte, zbiralne akcije in ostale dejavnosti, povezane z okoljskimi vsebinami.

PROJEKTI:

 • Ekobranje za ekoživljenje (projekt je namenjen vsem razredom in se izvaja skozi celo šolsko leto – učenci berejo knjige in revije z okoljsko tematiko).
 • Ekokviz (ekipno tekmovanje v ekoznanju, na katerem sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razreda in bo potekalo preko spletne strani)
 • Likovni natečaj – izrazijo svojo domišljijo in razvijajo kreativnost na eno od razpisanih tem: PODNEBNE SPREMEMBE, IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL, TRAJNOSTNA MOBILNOST, MLEKO.
 • Odpadkom dajemo novo življenje - trajnostno ravnanje z odpadnimi materiali ter ozaveščanje o krožnem gospodarstvu v šolskem letu 2021/2022.
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet – obravnavamo odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj.
 • Hrana ni za tjavendan - Koliko hrane zavržemo vsako leto? Kje nastane največ odpadne hrane? Kaj se s to hrano zgodi? Ali lahko količino odpadne hrane zmanjšamo?

ZBIRALNE AKCIJE IN OZAVEŠČEVALNI AKCIJI

Na ravni cele šole bomo v pritličju ob ekotabli vse leto ločeno zbirali izrabljene tonerje in kartuše, zamaške ter baterije; učenci devetega razreda pa bodo veseli, če jim bomo pomagali tudi pri zbiranju starega papirja (zabojnik pri šoli). Organizirali bomo zbiralne akcije knjig, igrač in šolskih potrebščin, ki jih bomo podarili v humanitarne namene ter izvedli dve ozaveščevalni akciji – čistilno akcijo in praznično dekoracijo šole iz odpadnih materialov.

IZBIRNE AKTIVNOSTI

Med izbirne aktivnosti smo uvrstili projekte:

 • Slovenska hrana – tradicionalni slovenski zajtrk,
 • Shema šolskega sadja (sadje in zelenjavo delimo vsak četrtek, po 3. šolski uri),
 • spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju transporta – teden mobilnosti,
 • obveščanje lokalne skupnosti o projektih in dosežkih šole,
 • okrasitev prostorov z ekoizdelki, ki jih izdelajo učenci,
 • predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah,
 • ureditev ekokotičkov in redno urejanje le-teh ter skrb za živali,
 • varčna uporaba papirja,
 • izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje,
 • zasnova in postavitev učilnice v naravi,
 • uporaba elektronske pošte za komuniciranje s starši.

Novost pri izvedbi letošnjih aktivnosti je, da so nekatere izmed njih prevzeli učenci, ki jih bodo vodili skozi vse šolsko leto (zbiralna akcija starega papirja, skrb za živali).

Vse šolsko leto bomo s pomočjo nalepk na stikalih in ob vodnih pipah opozarjali na varčno uporabo električne energije in vode, spodbujali bomo tudi odgovorno ravnanje s hrano. Prav tako ima vsak razred eko kotiček in koše za ločeno zbiranje odpadkov.

Ekovsebine in pomembna obvestila boste lahko našli na oglasni ekotabli v pritličju šole, na naši spletni strani in v šolskem časopisu, prav tako pa ste vabljeni, da nam s svojimi ekoizdelki, ki jih boste ustvarjali to šolsko leto, pomagate olepšati šolo.

Vabljeni k ogledu - povezava do ekskluzivne nagradne kuharske virtualne delavnice

BODIMO EKO!

EKOŠOLSKI LIST (maj 2023)

POSEBNA ŠTEVILKA ALTERMED (april 2023)

EKOŠOLSKI LIST (februar 2023)

EKOŠOLSKI LIST (januar 2023)

EKOŠOLSKI LIST (december 2022)

EKOŠOLSKI LIST (oktober 2022)

EKOŠOLSKI LIST (september 2022)

EKOŠOLSKI LIST (oktober 2021)

EKOŠOLSKI LIST (januar 2022)

EKOŠOLSKI LIST (marec 2022)

EKOŠOLSKI LIST (april 2022)

 

Ekokoordinatorici: Snježana Rajaković in Barbara Beckler

Dostopnost