OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

EKO šola

Tudi v letošnjem šolskem letu je naša šola vključena v program EKOŠOLA. Glavni cilj tega slovenskega programa je vzgoja otrok in mladostnikov, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Za uresničevanje tega cilja in ostalih načel in ciljev EKOŠOLE skrbi ekotim, ki ga sestavljajo učitelji: Klementina Mlaker, Jasmina Železnik, Andrej Šafhalter, Nataša Kosajnč, Irena Ravnikar, Vera Kunstek in Barbara Gmeiner Kline.

Ekotim je na prvem sestanku v mesecu oktobru pripravil ekoakcijski načrt in načrt dela v tem šolskem letu ter oblikoval vizijo naše ekošole, ki jo ob ekopravilih izobesite v razrednem ekokotičku.
 
Ekovizija naše šole:

NA ŠOLI BOMO NADALJEVALI Z VARČEVANJEM Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN VODO, NATANČNO BOMO LOČEVALI ODPADKE.
V OSPREDJE BOMO POSTAVILI TUDI ODGOVORNO RAVNANJE S HRANO IN SPODBUJALI SODELOVANJE PRI HUMANITARNIH AKCIJAH.

Izvajali bomo različne projekte, zbiralne akcije, ozaveščevalni akciji ter ostale dejavnosti, povezane z okoljskimi vsebinami.
 
PROJEKTI
Ekobranje za ekoživljenje (projekt je namenjen vsem razredom in se izvaja skozi celo šolsko leto – učenci berejo knjige in revije z okoljsko tematiko), Ekokviz (ekipno tekmovanje v ekoznanju, na katerem sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razreda in bo potekalo preko spletne strani) in Likovni natečaj – prednovoletni čas (učenci bodo ustvarjali risbe na temo prednovoletni čas, zimski motivi, božični in novoletni simboli).

V lanskem šolskem letu smo bili v okviru projekta Likovni natečaj – prednovoletni čas zelo uspešni, saj je učenka 6. razreda, Eva Krošel, pod mentorstvom učiteljice Nade Šket v kategoriji osnovnih šol s svojo risbo osvojila 1. mesto, za kar jima iskreno čestitamo.
 
ZBIRALNE AKCIJE IN OZAVEŠČEVALNI AKCIJI
Na ravni cele šole bomo v pritličju ob ekotabli vse leto ločeno zbirali izrabljene tonerje in kartuše, zamaške ter baterije; učenci devetega razreda pa bodo veseli, če jim bomo pomagali tudi pri zbiranju starega papirja (zabojnik pri šoli). Organizirali bomo zbiralne akcije knjig, igrač in šolskih potrebščin, ki jih bomo podarili v humanitarne namene.
Izvedli bomo dve ozaveščevalni akciji – čistilno akcijo in praznično dekoracijo šole iz odpadnih materialov. V ta namen bomo v mesecu novembru in decembru zbirali odpadne zamaške.
 
IZBIRNE AKTIVNOSTI
Med izbirne aktivnosti smo uvrstili projekte Šolska vrtilnica (poskusili se bomo v vzgajanju rastlin v razredih, na okenskih policah, posebnih mizicah blizu oken ...), Slovenska hrana – tradicionalni slovenski zajtrk (izvedli ga bomo v petek, 21. 11. 2014) in Shema šolskega sadja (sadje in zelenjavo delimo vsak četrtek, po 3. šolski uri) ter dejavnosti, kot so spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju transporta – teden mobilnosti (že izvedli v mesecu septembru), vzpostavitev ekodetektivov (za odpadke), obveščanje lokalne skupnosti o projektih in dosežkih šole, okrasitev prostorov z ekoizdelki, ki jih izdelajo učenci, predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah, ureditev ekokotičkov in redno urejanje le-teh ter skrb za živali. Novost pri izvedbi letošnjih aktivnosti je, da so nekatere izmed njih prevzeli učenci, ki jih bodo vodili skozi vse šolsko leto (zbiralna akcija starega papirja, skrb za živali in delovanje ekodetektivov).

Vse šolsko leto bomo s pomočjo nalepk na stikalih in ob vodnih pipah opozarjali na varčno uporabo električne energije in vode, spodbujali bomo tudi odgovorno ravnanje s hrano.
Ekodetektivi (zelena straža) bodo preverjali, ali imajo razredi urejene ekokotičke, ali pravilno ločeno zbiramo odpadke, ali ustrezno skrbimo za urejeno in čisto učno okolje in ali so šolski prostori pravilno opremljeni z nalepkami za varčevanje. V tem šolskem letu nas bodo obiskali vsaj trikrat.
 
Ekovsebine in pomembna obvestila boste lahko našli na oglasni ekotabli v pritličju šole, na naši spletni strani in v šolskem časopisu, prav tako pa ste vabljeni, da nam s svojimi ekoizdelki, ki jih boste ustvarjali to šolsko leto, pomagate olepšati šolo.
 
BODIMO EKO!

Ekokoordinatorica: Barbara Gmeiner Kline

Dostopnost