OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

EKO šola

PREDSTAVITEV EKOŠOL

Tudi v šolskem letu 2023/24 je naša šola vključena v program EKOŠOLA. Glavni cilj tega slovenskega programa je vzgoja otrok in mladostnikov, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Za uresničevanje tega cilja ter ostalih načel in ciljev EKOŠOLE skrbi ekotim, ki ga sestavljajo učitelji: Barbara Beckler, Snježana Rajakovič, Mišela Jeza, Anita Koren, Klementina Mlaker, Diana Slaček, Petra Bercko Beranič, Jasmina Železnik, Nataša Kosajnč, Andrej Šafhalter in Boštjan Stražišar.

Ekotim je na prvem sestanku v mesecu oktobru pripravil ekoakcijski načrt in načrt dela v tem šolskem letu ter oblikoval vizijo naše ekošole, ki je ob ekopravilih izobešena v šolski avli in razrednih ekokotičkih.

 

EKOVIZIJA NAŠE ŠOLE

NA ŠOLI BOMO NADALJEVALI Z VARČEVANJEM Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN VODO, NATANČNO BOMO LOČEVALI ODPADKE.

V OSPREDJE BOMO POSTAVILI TUDI ODGOVORNO RAVNANJE S HRANO, MINUTE ZA ZDRAVJE IN SPODBUJALI SODELOVANJE PRI HUMANITARNIH AKCIJAH.

Izvajali bomo različne projekte, zbiralne akcije in ostale dejavnosti, povezane z okoljskimi vsebinami.

 

KROVNI PROJEKTI:

 • Ekobranje za ekoživljenje: projekt je namenjen vsem razredom in se izvaja skozi celo šolsko leto – učenci berejo knjige in revije z okoljsko tematiko
 • Ekokviz: ekipno tekmovanje v ekoznanju, na katerem sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razreda in bo potekalo v spletnem okolju
 • Misija Zeleni koraki: učenci proučujejo različne načine in oblike prevoza, predlagajo, kako preusmeriti promet na bolj trajnostne in okolju prijazne oblike prevoza ter poskušajo spreminjati lastne potovalne navade med šolskim letom in med počitnicami
 • Hrana ni za tjavendan: zavržena hrana je problem tudi v naši ustanovi, zato bomo spodbujali učence k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano. Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo, zato moramo iskati rešitve, da bo odpadkov na področju prehrane čim manj.
 • Odpadkom dajemo novo življenje: trajnostno ravnanje z odpadnimi materiali ter ozaveščanje o krožnem gospodarstvu v šolskem letu 2023/2024
 • Podnebne spremembe – podnebni tek: s podnebnim tekom in spremljajočimi aktivnostmi bomo opozorili na podnebne spremembe ter njihove posledice na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje
 • Šolska VRTilnica: s pomočjo šolskega vrta se učenci povežejo z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, se naučijo osnov vrtnarjenja, pridobivajo različne spretnosti in veščine ter razvijajo odgovornost za žive rastline in zdrav način življenja

 

ZBIRALNE AKCIJE IN OZAVEŠČEVALNI AKCIJI

V šolskem eko kotičku, ki se nahaja v avli šole, bomo celo šolsko leto ločeno zbirali zamaške, izrabljene tonerje in kartuše, odpadne sijalke in baterije; učenci devetega razreda pa bodo veseli, če jim bomo pomagali tudi pri zbiranju starega papirja (zabojnik pri šoli). Organizirali bomo tržnico lepo ohranjenih knjig, šolskih potrebščin in igrač, s čimer bomo zbirali zamaške za otroke potrebne pomoči ter izvedli dve ozaveščevalni akciji – čistilno akcijo in praznično dekoracijo šole iz odpadnih materialov.

 

IZBIRNE AKTIVNOSTI

Med izbirne aktivnosti smo uvrstili projekte:

 • Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • Šolska shema sadja in zelenjave,
 • spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju transporta – teden mobilnosti,
 • okrasitev prostorov z ekoizdelki, ki jih izdelajo učenci,
 • predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah,
 • ureditev ekokotičkov in redno urejanje le-teh ter skrb za živali,
 • ozaveščanje o varčni uporabi energije, vode in papirja,
 • preskrba s hrano iz svežih, lokalnih sestavin in uporaba ekološko pridelane hrane,
 • izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje,
 • uporaba elektronske pošte za komuniciranje s starši,
 • obveščanje lokalne skupnosti o projektih in dosežkih šole.

Nekatere izmed aktivnosti so prevzeli učenci (zbiralna akcija starega papirja, skrb za živali).

S pomočjo nalepk na stikalih, dozirnikih za papirnate brisačke in ob vodnih pipah bomo opozarjali na varčno uporabo električne energije, vode in papirja, spodbujali bomo tudi odgovorno ravnanje s hrano. Prav tako ima vsak razred svoj eko kotiček in koše za ločeno zbiranje odpadkov.

Ekovsebine in pomembna obvestila boste lahko našli na oglasni ekotabli v pritličju šole, na naši spletni strani in v šolskem časopisu. Vabljeni ste tudi, da se ustavite ob ekoizdelkih, ki jih bodo ustvarjali učenci in bodo razstavljeni na šolskih hodnikih.

 

Koordinatorica ekošole: Barbara Beckler

BODIMO EKO! 

EKOŠOLSKI LIST (oktober 2023)

EKOŠOLSKI LIST (september 2023)

EKOŠOLSKI LIST (november 2023)

EKOŠOLSKI LIST (december 2023) 

EKOŠOLSKI LIST (januar 2024)

EKOŠOLSKI LIST (februar 2024)

EKOŠOLSKI LIST (marec 2024)

 

Dostopnost