OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Učitelji

ime in priimekdelovno mesto
BARBARA BECKLER podaljšano bivanje, administracija, gospodinjstvo, organizatorka šolske prehrane, slovenščina, delo z nadarjenimi
PETRA BERCKO BERANIČ šolska svetovalna delavka, slovenščina, šolski časopis
BARBARA GMEINER KLINE, razredničarka, 7. r. knjižničarka, slovenščina, gledališki klub
ALJOŠA HODNIK, razrednik, 9. r. matematika, kemija, šah
MIŠELA JEZA podaljšano bivanje
ANITA KOREN, razredničarka, 1. r. razredni pouk
NATAŠA KOSAJNČ, razredničarka, 6. r.  angleščina, izbirni predmet
MATEJA KRAJNC neobvezni izbirni predmet prvi tuj jezik angleščina, angleščina
VERA KUNSTEK, razredničarka, 2. r. razredni pouk
KLEMENTINA MLAKER, razredničarka, 5. r. razredni pouk,  delo z nadarjenimi
KLAVDIJA MURKO  zgodovina 
SNJEŽANA RAJAKOVIĆ, razredničarka, 3. r. razredni pouk
IRENA RAVNIKAR  glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor, interesne dejavnosti s področja umetnosti, podaljšano bivanje
SILVESTRA SAMASTUR ravnateljica, zgodovina
DIANA SLAČEK, razredničarka, 4. r. razredni pouk
BOŠTJAN STRAŽIŠAR, razrednik, 8. r. šport,  izbirni predmeti, delo z nadarjenimi
ANDREJ ŠAFHALTER naravoslovje, biologija, fizika, tehnika in tehnologija, izbirni predmet, računalničar
JASMINA ŽELEZNIK geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna in skupinska strokovna pomoč, delo z nadarjenimi, podaljšano bivanje, računalničar
NATAŠA JAKOB nemščina
KLARA TOPLAK likovna umetnost, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, delo z nadarjenimi učenci
NINA ŠELIGO * dodatna strokovna pomoč
NUŠA VOGRIN * dodatna strokovna pomoč

Dostopnost