OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Učitelji

ime in priimekdelovno mesto
BARBARA BECKLER podaljšano bivanje, administracija
PETRA BERCKO BERANIČ šolska svetovalna delavka, slovenščina, šolski časopis
BARBARA GMEINER KLINE, razredničarka, 6. r. knjižničarka, slovenščina
ALJOŠA HODNIK, razrednik, 8. r. matematika, kemija, delo z nadarjenimi
URŠKA DOBERŠEK/MIŠELA JEZA druga učiteljica v 1. razredu, OPB 1
ANITA KOREN, razredničarka, 2. r. razredni pouk, organizatorka šolske prehrane
NATAŠA KOSAJNČ, razredničarka, 7. r.  angleščina, filmska vzgoja, računalničar
MATEJA KRAJNC neobvezni izbirni predmet prvi tuj jezik angleščina, angleščina
VERA KUNSTEK, razredničarka, 1. r. razredni pouk
KLEMENTINA MLAKER, razredničarka, 5. r. razredni pouk, gospodinjstvo, delo z nadarjenimi
SNJEŽANA RAJAKOVIĆ, razredničarka, 3. r. razredni pouk
IRENA RAVNIKAR  glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor, interesne dejavnosti s področja umetnosti, podaljšano bivanje
SILVESTRA SAMASTUR ravnateljica, zgodovina
DIANA SLAČEK, razredničarka, 4. r. razredni pouk, delo z nadarjenimi
BOŠTJAN STRAŽIŠAR šport,  šport za zdravje, delo z nadarjenimi
ANDREJ ŠAFHALTER, razrednik, 9. r. naravoslovje, biologija, fizika, tehnika in tehnologija, izbirni predmet, računalničar, delo z nadarjenimi
JASMINA ŽELEZNIK geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna in skupinska strokovna pomoč, delo z nadarjenimi, podaljšano bivanje, računalničar
       
KLARA TOPLAK  likovna umetnost, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, likovno snovanje 3
NINA ŠELIGO * dodatna strokovna pomoč
NUŠA VOGRIN * dodatna strokovna pomoč

Dostopnost