OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Seznam gradiv

SPOŠTOVANI STARŠI/SKRBNIKI NAŠIH UČENCEV!

Ob koncu šolskega leta pripravimo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bodo v prihodnjem šolskem letu potrebovali vaši otroci.

Izposoja učbenikov je za učence od 1. do 9. razreda tudi letos brezplačna. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada ste izpolnili že v preteklih šolskih letih in velja ves čas šolanja vašega otroka na OŠ Anice Černejeve Makole oz. do vašega pisnega preklica.

Starše učencev 1., 2. in 3. razreda obveščamo, da bo delovne zvezke priskrbela šola in jih starši ne kupujete. Prosimo vas, da natančno izpolnite Soglasje in naročilnico za učna gradiva, ki jih prejmete na dom. Delovne zvezke boste brezplačno prejeli na dom v mesecu avgustu.

Prosimo, da v izogib nevšečnostim pri nakupu uporabite sezname, ki jih je pripravila šola, saj so različni ponudniki pripravili različne ponudbe.

 

Za vse dodatne informacije vam je na voljo skrbnica učbeniškega sklada Barbara Gmeiner Kline na tel. št. 028033110.

 

Delovne zvezke in šolske potrebščine lahko naročite tudi preko sledečih povezav:

 

Kopija nova

Mladinska knjiga

Pri naročanju si pomagajte s seznami, ki jih je pripravila šola.

 

  1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
  5. razred
  6. razred
  7. razred
  8. razred
  9. razred

 

 

Dostopnost