OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Seznam gradiv

SPOŠTOVANI STARŠI/SKRBNIKI NAŠIH UČENCEV!

Ob koncu šolskega leta pripravimo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bodo v prihodnjem šolskem letu potrebovali vaši otroci.

Izposoja učbenikov je za učence od 1. do 9. razreda tudi letos brezplačna.

Starše učencev 1., 2. in 3. razreda obveščamo, da bo delovne zvezke priskrbela šola in jih starši ne kupujete oz. naročate. Učenci jih bodo brezplačno prejeli v šoli 1. šolski dan.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo skrbnica učbeniškega sklada Barbara Gmeiner Kline na tel. št. 028033110.

SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 (kupite starši)

  1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
  5. razred
  6. razred
  7. razred
  8. razred
  9. razred

 

SEZNAM UČBENIKOV IN DRUGEGA UČNEGA GRADIVA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 (brezplačna izposoja)

 

Dostopnost