OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V  ŠOLSKEM LETU 2022/23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šport za zdravje, 3D modeliranje, Gledališki klub, Nemščina 1, Poskusi v kemiji, Likovno snovanje 3, Filmska vzgoja - Kaj je film?

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šport, Nemščina

 

NOVO - IZBIRNI PREDMETI - PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

 

 

Dostopnost