OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V  ŠOLSKEM LETU 2021/22

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šport za sprostitev, Radio, Turistična vzgoja, Gledliški klub, Filmska vzgoja, Likovno snovanje3

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šport, Tehnika, Umetnost

 

IZBIRNI PREDMETI - PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

 

 

Dostopnost