OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V  ŠOLSKEM LETU 2023/24

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šahovske osnove, Obdelava gradiv - les, Nemščina 1, Izbrani šport - nogomet, Izbrani šport - odbojka,  Filmska vzgoja I, Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šport, Računalništvo, Nemščina

 

NOVO - IZBIRNI PREDMETI - PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

 

 

Dostopnost