OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V NOVEM ŠOLSKEM LETU (2020/21)

 

Dragi učenci, spoštovani starši!

Pričenjamo s pripravami na naslednje šolsko leto. Letos bomo izbiro izbirnih predmetov izvedli s pomočjo e-Asistenta. Natančna navodila vam bodo preko elektronskih sporočil poslali razredniki. V pomoč pri odločanju vam je priložena publikacija. Za pomoč se lahko obrnete na ravnateljico (mail: silvestra.samastur@os-makole.si, št.: 031 783 887 ali 80 33 101). Prosimo vas, da razvrstitev predmetov izvedete med 24. 4. in 6. 5. 2020.

 

Lep pozdrav.

Ravnateljica Silvestra Samastur

IZBIRNI PREDMETI - PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

 

 

Dostopnost