OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Svet staršev in svet zavoda

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavlja 9 staršev - po en predstavnik vsakega razreda. Člani sveta staršev so: Simona Repnik, Tamara Doberšek, Matea Bahtijaraj, Katja Klauž, Lucija Križanc, Stanka Pušaver, Nataša Cajzek, Jožica Podjavoršek in Marija Orešič.

Predsednica sveta staršev je Matea Bahtijaraj.

 

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov (3 predstavniki staršev, 3 predstavniki ustanoviteljice, 5 predstavnikov zaposlenih): Anita Koren, Aljoša Hodnik, Nataša Kosajnč, Barbara Gmeiner Kline, Zdenka Kovačič, Lucija Križanc, Klavdija Kopše Kaljun, Branko Žnidar, Danilo Lončarič, Mihael Vantur in Mojca Vantur.

Predsednik sveta zavoda je Aljoša Hodnik.

 

Dostopnost