OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Dnevi dejavnosti

TEHNIŠKI DAN - OVE IN URE

 

1.– 5. RAZRED

KULTURNI DNEVI:
ŠOLA PRAZNUJE (1.-5. razred)
NOVOLETNO PRAZNOVANJE (1.-3. razred)
GLEDALIŠKA PREDSTAVA (1.-3. razred)
GLEDALIŠKA PREDSTAVA S PREDMETNO STOPNJO (4. in 5. razred)
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE (1.-5. razred)

ŠPORTNI DNEVI:
POHOD (1.-5. razred)
DRSANJE (1.-5. razred)
ORIENTACIJA (1.-5. razred)
ŠPORT ŠPAS (1.-5. razred)
ATLETIKA (1.-5. razred)

NARAVOSLOVNI DNEVI:
VARNO V PROMETU (1. razred)
PRI ZDRAVNIKU (1. razred)
MATEMATIČNI TRINOMI (1. razred)
V PROMETU (2., 3. razred)
RASTEM IN SE SPREMINJAM (2., 3. razred)
ŽIVIM ZDRAVO (2. razred)
PRI ZDRAVNIKU (3. razred)
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OGLED KMETIJE (4., 5. razred)
RAZISKOVANJE JE TUDI POTOVANJE V PRETEKLOST (4. razred)
VARNOSTNA OLIMPIJADA (4. razred)
ZEMLJEVID DOMAČE POKRAJINE (5. razred)
ŽIVLJENJE V ALPSKEM SVETU (5. razred)

TEHNIŠKI DNEVI:
PIKIN FESTIVAL (1.-5. razred)
NOVOLETNA DEKORACIJA (1.-3. razred)
REŽEM, LEPIM, GNETEM (1. razred)
EKO DAN - SLEDIM NAČRTU IZDELAVE (2., 3. razred)
IZDELAVA ELEKTRIČNEGA KROGA S SVETILKO (4. razred)
EKO DAN - ŠKATLA IZ LESA (4. razred)
IZDELAVA VOZILA NA POGON (4. razred)
HLADILNA TORBA (5. razred)
PAPIRNATI ZMAJ (5. razred)
EKO DAN - KROJIM, ŠIVAM, IZDELAM IGRAČO IZ BLAGA (5. razred)

6.–9. RAZRED

KULTURNI DNEVI:
PUST
GLASBENA, GLEDALIŠKA PREDSTAVA
PODELITEV BRALNE ZNAČKE

ŠPORTNI DNEVI:
KOŠARKA
ŠPORT ŠPAS
SMUČANJE, DRSANJE
ORIENTACIJSKI TEK
ATLETSKI MNOGOBOJ

NARAVOSLOVNI DNEVI:
ŽIVALI (6.- 9. r.)
POGLEJMO V NEBO (6., 8. in 9. r.)
GOZD (6., 8. in 9. r.)

TEHNIŠKI DNEVI:
DEDIŠČINA GRE V ŠOLO- ŠOLA PRAZNUJE (6.–9. r.)
S TEHNIKO V NOVO LETO - EKO DAN (6.–9. r.)
OD PREMOGA DO ELEKTRIČNE ENERGIJE
JEDRSKA ENERGIJA (6.–9. r.)
V TREH DIMENZIJAH (6.–9. r.)