OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

GOVORILNE URE

Redne mesečne govorilne ure so vsak 3. četrtek v mesecu ob 16. uri.

Vsak učitelj ima eno uro tedensko v urniku določeno kot govorilno uro (tedenska dopoldanska govorilna ura).

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE/POGOVORNE URE:

 

#PONTORSREČETPET
1.
2. ALJOŠA HODNIK,
KLARA TOPLAK,
DARJA PIPUŠ SUNESKO
DIANA SLAČEK PETRA BERCKO BERANIČ
3. SILVESTRA SAMASTUR SNJEŽANA RAJAKOVIĆ
4. SUZANA KRAČUN BOŠTJAN STRAŽIŠAR ANDREJ ŠAFHALTER  ANITA KOREN,
IRENA RAVNIKAR
KLEMENTINA MLAKER
5. NATAŠA KOSAJNČ MIŠELA JEZA,
VERA KUNSTEK,
NADA ŠKET,
ANJA ČREŠNAR
6.