OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI - ŠOLSKO LETO 2017/2018

URAPONTORSREČETPET
0. Vesela šola
1.
2.
3.
4.
5. Vstopamo v svet branja Skozi igro se učim
6. Zgodovinski krožek (m) Šah 1-5,
Mavrično branje,
Pravljice
                        
7. Šolski časopis,
Mladi prostovoljci,
Prometni krožek
To bo moj poklic,
Folklora
Zgodovinski krožek (ž),
Tehnični krožek
Šah 6-9