OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V NOVEM ŠOLSKEM LETU (2019/20)

Pričenjamo s pripravami na novo šolsko leto. Pred vami je publikacija, v kateri učitelji predstavljajo izbirne predmete za šolsko leto 2019/2020. Sledi izbirni postopek, ki ga bomo izvedli s pisnimi prijavami.

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV (za šolsko leto 2019/20)