OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Učitelji

ime in priimekdelovno mesto
PETRA BERCKO BERANIČ šolska svetovalna delavka, šolski časopis, računalničar
BARBARA GMEINER KLINE/ANDREJA OBRUL, razredničarka 7. r. knjižničarka, slovenščina, izbirni predmet
BARBARA BECKLER podaljšano bivanje
ALJOŠA HODNIK, razrednik 8. r. matematika, kemija, poskusi v kemiji, delo z nadarjenimi
ANITA KOREN, razredničarka 1. r. razredni pouk, organizatorka šolske prehrane
NATAŠA KOSAJNČ, razredničarka 6. r.  angleščina, televizija, računalničar
MATEJA KRAJNC neobvezni izbirni predmet prvi tuj jezik angleščina, angleščina
VERA KUNSTEK, razredničarka, 2. r. razredni pouk, delo z nadarjenimi
KLEMENTINA MLAKER, razredničarka 5. r. razredni pouk, delo z nadarjenimi
SNJEŽANA RAJAKOVIĆ, razredničarka 3. r. učiteljica razrednega pouka
IRENA RAVNIKAR  glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor, interesne dejavnosti s področja umetnosti, podaljšano bivanje
SILVESTRA SAMASTUR ravnateljica, zgodovina
DIANA SLAČEK, razredničarka 4. r. razredni pouk, delo z nadarjenimi
BOŠTJAN STRAŽIŠAR šport, šport za zdravje, podaljšano bivanje, delo z nadarjenimi
ANDREJ ŠAFHALTER, razrednik 9. r. naravoslovje, biologija, fizika, tehnika in tehnologija, računalničar, delo z nadarjenimi
JASMINA ŽELEZNIK geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna in skupinska strokovna pomoč, delo z nadarjenimi, podaljšano bivanje
ZLATKA REBERNAK spremljevalka
KLARA TOPLAK  likovna umetnost, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
NINA ŠELIGO * dodatna strokovna pomoč
SUZANA KRAČUN * neobvezni izbirni predmet nemščina, izbirni predmet nemščina 2