OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Učitelji

ime in priimekdelovno mesto
PETRA BERCKO BERANIČ šolska svetovalna delavka, slovenščina, šolski časopis, računalničar
BARBARA GMEINER KLINE/ANDREJA OBRUL, razredničarka 6. r. knjižničarka, slovenščina, delo z nadarjenimi
MIŠELA JEZA druga učiteljica v 1. razredu, podaljšano bivanje
ALJOŠA HODNIK matematika, kemija, poskusi v kemiji, delo z nadarjenimi
ANITA KOREN, razredničarka 2. r. r razredni pouk, organizatorka šolske prehrane
NATAŠA KOSAJNČ, razredničarka 9. r.  angleščina, televizija, računalničar, delo z nadarjenimi
VERA KUNSTEK, razredničarka, 1. r. razredni pouk, delo z nadarjenimi
KLEMENTINA MLAKER, razredničarka 5. r. razredni pouk, delo z nadarjenimi
SNJEŽANA RAJAKOVIĆ, razredničarka 3. r. razredničarka 2. r., učiteljica razrednega pouka
DARJA PIPUŠ SUNESKO neobvezni izbirni predmet prvi tuj jezik angleščina, angleščina
IRENA RAVNIKAR  glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor, interesne dejavnosti s področja umetnosti, podaljšano bivanje
SILVESTRA SAMASTUR ravnateljica, zgodovina
DIANA SLAČEK razredni pouk, delo z nadarjenimi
BOŠTJAN STRAŽIŠAR, razrednik 7. r. šport, šport za sprostitev, podaljšano bivanje, delo z nadarjenimi
ANDREJ ŠAFHALTER naravoslovje, biologija, fizika, tehnika in tehnologija, risanje v geometriji in tehniki, računalničar, delo z nadarjenimi
NADA ŠKET jutranje varstvo, podaljšano bivanje
JASMINA ŽELEZNIK/ANJA ČREŠNAR, razredničarka 8. r.  geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna in skupinska strokovna pomoč, delo z nadarjenimi, podaljšano bivanje
ZLATKA REBERNAK spremljevalka
KLARA TOPLAK *  likovna umetnost
NINA ŠELIGO * dodatna strokovna pomoč
SUZANA KRAČUN * neobvezni izbirni predmet nemščina, izbirni predmet nemščina 2