OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNA SLUŽBA

Dragi učenci, drage učenke!

Kako ste? Upam, da ste predvsem vsi zdravi in v zavetju svojega doma ter najdražjih!

Novonastala situacija nas je prisilila, da smo se pričeli soočati z izzivi, za katere nismo niti pomislili, da nas bodo doleteli. Razni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa vam niso prepovedali samo obiskovanje šole in pouka, temveč so vam predvsem odvzeli možnost medsebojnega druženja, ki je še posebej pri vas mladih tako zelo pomembno. Verjamem, da zdaj še mnogo bolj koristite družbena omrežja, kar je po eni strani tudi prav, a morda ne bo odveč, da vas opozorim, da bodite pri rabi le-teh vendarle previdni. Več o tem si lahko preberete tudi tukaj: https://safe.si/.

Ker ne vemo, kako dolgo bo trajalo to stanje, je zelo pomembno, da ostanete v dobri učni kondiciji. Naša šola je pripravila šolanje na daljavo preko eAsistenta in kanalov in zelo me veseli, ko lahko po vaših odzivih sklepam, da ste to obliko učenja dobro sprejeli. Verjamem, da bo vaša motivacija za delo kakšen dan zelo visoka, spet drugič pa boste potrebovali ogromno spodbude in prigovarjanja, da boste rešili vsaj osnovne naloge. Nič za to! Pomembno pa je, da se zavedate, kaj so vaše naloge in da prevzamete odgovornost za svoje delo in učenje.

V kolikor boste imeli kakšno vprašanje ali pa boste le želeli poklepetati, sem vam na voljo prejko e-pošte: petra.bercko@os-makole.si. Pišite mi, saj verjamem, da lahko skupaj premostimo še tako velike ovire.

Tukaj bom tudi objavljala razne prispevke, ki bi vam lahko olajšali delo doma ali pa samo popestrili prosti čas, kakšne nasvete, povezave ...

Za začetek objavljam Moj dnevnik učenja in pa navodila, kako napisati e-pismo učitelju. Upam, da vam bo koristilo.

MOJ DNEVNIK UČENJA

KAKO NAPIŠEM E-PISMO UČITELJU

Za konec pa še nekaj spodbudnih besed slovenskih učiteljev vam, učenci, in vašim staršem.

KAJ MORAM NAREDITI DANES - KARTICE

ČASOVNA KAPSULA

POZITIVNE vs NEGATIVNE MISLI

 

 

 

 

 

O ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in s tem šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

 

Temeljne dejavnosti šolske svetovalne službe na OŠ Anice Černejeve Makole so:

- svetovanje in usmerjanje,
- razvoj učencev,
- šolanje,
- učenje in poučevanje,
- šolska kultura, klima, red,
- vpis novincev,
- karierna orientacija,
- nadarjeni učenci,
- subvencije.

 

KONTAKTNI PODATKI ŠSD

Šolska svetovalna delavka: Petra Bercko Beranič, prof. slov. in ped. 
Telefon: 02/80-33-104
E-pošta: petra.bercko@os-makole.si

 

URNIK DELA ŠSD

PONTORSREČETPET
8.15 – 10.15 10.00–14.00 7.30–11.30 9.30–12.40 7.30–11.30
      13.25–14.15