OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO O NOŠENJU MASK

V petkovih popoldanskih urah je MIZŠ v sodelovanju z NIJZ pripravilo posebno okrožnico glede nošenja mask učencev. V skladu s priporočili NIJZ morajo učenci v OŠ ob vstopu v šolo, na hodnikih in drugih skupnih prostorih nositi zaščitne maske. Le te imajo učenci s sabo in jih prinašajo od doma. Priporočamo uporabo pralnih mask ali drugih primernih oblik zaščite ust in nosa (šali, rute …).

Priporočilo glede uporabe mask za učence v skupnih prostorih v šolah je za  nas zavezujoče izhajajoč iz dokumenta Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19. Podrobnosti si lahko preberete na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

 

Lep pozdrav, ravnateljica Silvestra Samastur