OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO – ODPRTJE ŠOL

Spoštovani starši,

slovenske osnovne šole smo v petek pozno popoldan s strani MIZŠ, ZRSŠ ter NJIZ prejele priporočila za ponovno izvajanje pouka za učencev 1. triade in nato še za učence 9. razreda  v prostorih šole.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je najprej opredelil zdravstvene omejitve za učence pred vrnitvijo v šolo (poglejte si jih v priponki). V primeru, da ima otrok katero izmed navedenih zdravstvenih težav oz. da prebiva v družini oz. v istem gospodinjstvu še kakšen drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima navedene zdravstvene omejitve, takemu otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Pouk smejo obiskovati le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci s seboj prinesti podpisano izjavo staršev, ki jo najdete v priponki. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate starši oz. otrok imeti s seboj prvi dan pouka, to je 18. 5. 2020, saj brez nje otroka ne smemo spustiti v zgradbo šole.

Učencem do 12. leta ni potrebno nositi zaščitnih mask, jo pa morajo ves čas nositi vsi zaposleni.

Na šoli se bodo iz razredov oblikovale manjše učne skupine, ki bodo štele največ do 15 učencev.  Učenci bodo celoten čas pouka preživeli v njim določenem prostoru, ki ga ne bodo zapuščali. Pred in po pouku ter med vsakim odmorom bomo prostore intenzivno prezračili.

Zaradi organizacije dela vas bomo v naslednjih dneh prosili za podatke o vključevanju otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Za prihod do šole se priporoča peš hoja in individualni prevoz s strani staršev. Kako bo s šolskimi prevozi, se bomo v tem tednu dogovarjali z občino in prevoznikom.

Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično skozi za to predviden vhod in pri tem ohranjali 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. V šolo bodo smeli vstopati samo učenci in zaposleni.

Učenci pripomočkov in zvezkov ne bodo nosili domov, vse delo bodo opravili v šoli. Za učence, ki bodo opravičeno odsotni od pouka v 1., 2. in 3. razredu, bomo na šoli prilagodili oblike in metode dela z njimi.

Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij boste starši opravili po telefonu ali elektronski pošti. Tudi pri vseh sestankih se prednostno svetuje organizacija video sestankov.

V naslednjih dneh boste starši preko obvestil na šolski spletni strani in obvestil razrednikov obveščeni o vseh dodatnih navodilih in ukrepih, ki jih na šoli pripravljamo.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica Silvestra Samastur

 

Prilogi:

IZJAVA STARŠEV

SKLEP RSK ZA PEDIATRIJO