OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO – POUK V PETEK, 5. 10. 2018, POPOLDAN

V petek, 5. 10. 2018, bomo na šoli imeli dan dejavnosti Šport špas. Ker je cilj tega dne druženje in gibanje treh generacij, smo se odločili, da ga tradicionalno izvedemo v popoldanskem času in tako k sodelovanju povabimo tudi vas: starše, skrbnike, stare starše, sorodnike … naših učencev.

Dejavnosti načrtujemo med 13. in 17. uro. Poskrbeli bomo za dopoldansko varstvo tistih učencev prve triade, ki jim ga sami ne morete zagotoviti, za prehrano (tudi kosilo, če boste otroka prijavili) in prilagodili šolske prevoze. O natančnem časovnem in vsebinskem razporedu vas bomo pisno seznanili v torek,2. 10. 2018.

V pričakovanju, da se nam boste pridružili na krajšem pohodu, sodelovali v igrah in se družili na kostanjevem pikniku v organizaciji naših devetošolcev, vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica Silvestra Samastur

PRIJAVA UČENCA