OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA