OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE

PONTORSREČETPET
7.30 – 9.50 10.10 – 12.35 7.30 – 9.50 10.10 – 14.15 7.30 – 9.50
10.10 – 11.35 13.30 – 14.15 10.10 - 11.35 10.10 – 11.35
knjiznica