OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

PEŠ V ŠOLO – OBVESTILO

Občina Makole sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Svet za preventivo nam je pripravil številne aktivnosti, ki jih vnašamo v vzgojno izobraževalni proces. Naše učence je nagovoril policist, izvedli smo akcijo Ulice otrokom, tehniške dni na temo prometa, športne dni namenjene trajnostnemu prometu, v petek pa bomo v šolo in iz nje šli peš (torej šolski avtobusi v petek, 20. 9. 2019, ne vozijo). Navodila za akcijo PEŠ V ŠOLO IN IZ NJE vam naj bi posredovali predsedniki vaških odborov.

Silvestra Samastur, ravnateljica