OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

ŠOLA V NARAVI

Spoštovani starši!

 

Obveščamo Vas, da so učenci 5. in 6. razreda varno in srečno prispeli v CŠOD Kranjska Gora.

 

Lep pozdrav