OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNE URE UČITELJEV

Svetovalna ura učitelja je namenjena vsem učencem, ki bi se z določenim učiteljem želeli pogovoriti ali potrebujejo pomoč oziroma dodatno razlago učne snovi. Učenci se lahko sami dogovorijo za individualni uro, lahko pa to stori tudi učitelj, če pri učencu zazna težave in meni, da mu bo individualna oblika pomoči koristila.

 

Učitelji so učencem na voljo po naslednjem razporedu:

 

#PONTORSREČETPET
0. Aljoša Hodnik,

Snježana Rajaković

1.
2. Nataša Kosajnč  
3. Vera Kunstek Mateja Krajnc
4. Irena Ravnikar Petra Slivnikar
Jasmina Železnik
5. Barbara Beckler,

Klementina Mlaker,

Diana Slaček

Boštjan Stražišar Klara Toplak
6. Anita Koren Andrej Šafhalter
7. Andreja Obrul