OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNE URE UČITELJEV

Svetovalna ura učitelja je namenjena vsem učencem, ki bi se z določenim učiteljem želeli pogovoriti ali potrebujejo pomoč oziroma dodatno razlago učne snovi. Učenci se lahko sami dogovorijo za individualni uro, lahko pa to stori tudi učitelj, če pri učencu zazna težave in meni, da mu bo individualna oblika pomoči koristila.

 

Učitelji so učencem na voljo po naslednjem razporedu:

 

#PONTORSREČETPET
1.
2. KLARA TOPLAK
DARJA PIPUŠ SUNESKO
3. ANITA KOREN
BOŠTJAN STRAŽIŠAR
PETRA BERCKO BERANIČ
ALJOŠA HODNIK
KLEMENTINA MLAKER
4. SNJEŽANA RAJAKOVIĆ
SILVESTRA SAMASTUR
SUZANA KRAČUN NATAŠA KOSAJNČ
5. DIANA SLAČEK MIŠELA JEZA
NADA ŠKET
ANJA ČREŠNAR
VERA KUNSTEK
6. IRENA RAVNIKAR
7. ANDREJ ŠAFHALTER