OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

URNIKI

1. RAZRED (VERA KUNSTEK - 23. učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. GUM SLJ MAT SLJ ŠPO
2. MAT MAT SLJ SPO SPO
3. SLJ SPO LUM MAT SLJ
4. SLJ ŠPO LUM ŠPO GUM
5. N1A OPZ1/ID DOP/ID N1A  OPB 1
6. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
7. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
8. OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1 OPB 1
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

2. RAZRED (ANITA KOREN - 21 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT ŠPO MAT SLJ
2. MAT SLJ MAT ŠPO SLJ
3. TJA GUM SLJ SLJ LUM
4. SPO SPO SLJ TJA LUM
5. DOD, OPB2 ŠPO SPO GUM OPB 2
6. OPB 2 OPB 2 OPZ 2,4; OPB 2 OPB 2 OPZ 2,4; OPB 2
7. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
8. OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2 OPB 2
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 16 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ ŠPO SLJ MAT SLJ
2. SLJ SLJ SLJ SLJ ŠPO
3. MAT MAT MAT TJA MAT
4. TJA SPO SPO SPO LUM
5. GUM GUM DOP/OPB3 ŠPO LUM
6. OPB 3,5 OPB 3 OPZ 2-4; OPB 3,4 OPB 3,4 OPZ 2-4; OPB 3,5
7. OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5
8. OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 22 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. MAT MAT SLJ ŠPO MAT
2. DRU TJA SLJ MAT SLJ
3. ŠPO SLJ MAT SLJ NIT
4. GUM LUM NIT DRU NIT
5. N2N/NŠP VV NIT ŠPO TJA GUM/RU
6. OPB 4 OPB 2,4 OPZ 2-4, N2N/OPB 3,4 OPB 3,4 OPZ 2-4, OPB 4
7. OPB 4 OPB 4,5 OPB 4 OBP 4 OPB 4
8. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 10. učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ MAT MAT MAT SLJ
2. MAT SLJ ŠPO SLJ SLJ
3. TJA NIT DRU TJA TJA
4. ŠPO NIT GOS DRU GUM
5. N2N/NŠP VV LUM GUM/RU DRU NIT
6. KK, OPB 3,5 LUM N2N/VV ŠPO OPB 3,5
7. OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5 MPZ, OPB 3,5 OPB 3,5
8. OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5 OPB 3,5
9. OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5 OPB 1-5

6. RAZRED (ANDREJA OBRUL – 13 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. TJA MAT NAR/TIT SLJ SLJ
2. ŠPO ŠPO NAR/TIT MAT SLJ
3. GOS/LUM TJA SLJ ŠPO MAT
4. GOS/LUM TJA TJA NAR/TIT GEO/ZGO
5. N2N/NŠP VV SLJ MAT NAR/TIT GEO/ZGO
6. DOP SLJ GUM N2N/VV GOS/RU
7. MPZ

7. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR – 17 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. SLJ NAR MAT NAR TJA
2. SLJ NAR SLJ SLJ n TJA
3. DKE ZGO/GEO TJA MAT ZGO/GEO
4. MAT MAT ŠPO ZGO/GEO ŠPO
5. LUM/TIT RU/VV NI1/VV ZGO/GEO GUM
6. LUM/TIT TEV ŠSP ž TJAn
7. NI1 DOD MAT ŠSP m RGT

8. RAZRED (ANJA ČREŠNAR – 15 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. FIZ/BIO TJA SLJ TJA KEM
2. DKE SLJ/RU SLJ TJA MAT
3. MAT ŠPO MAT FIZ/BIO FIZ/BIO
4. GEO/ZGO SLJ GEO/ZGO MAT FIZ/BIO
5. TIT/LUM KEM GEO/ZGO GUM ŠPO
6. TIT/LUM TEV ŠSPž DOP ZJA POK
7. ŠSPm RGT

9. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 13 učencev)

URAPONTORSREČETPET
1. KEM SLJ TJA MAT FIZ/BIO
2. TJA MAT TJA ZGO/GEO FIZ/BIO
3. LUM/SLJ FIZ/BIO ŠPO SLJ ŠPO
4. LUM/RU ZGO/GEO MAT SLJ SLJ
5. ZGO/GEO ZGO/GEO FIZ/BIO KEM MAT
6. NI3 TEV DOD SLJ ŠSPž GUM POK
7. ŠSPm/NI3 RGT

TELOVADNICA

URAPONTORSREČETPET
1. 3. 2. 4. 1.
2. 6. 6. 5. 2. 3.
3. 4. 8. 9. 6. 9.
4. 5. 1. 7. 1. 7.
5. 4., 5., 6. 2. 4. 3. 8.
6. 7., 8., 9. 5.
7. 7., 8., 9.