OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

VARSTVO VOZAČEV

VARSTVO VOZAČEV V ŠOLSKEM LETU 2018/19

 

URAPONTORSREČETPET
5. 4., 5., 6. r. (13 učencev)
IRENA RAVNIKAR
7. r. (17 učencev) vsakih 14 dni
NATAŠA KOSAJNČ
7. r. (12 učencev)
BOŠTJAN STRAŽIŠAR
/ /
6. 6. - 9. r. (16 učencev)
VERA KUNSTEK
7., 8., 9. r. (10 učencev)
DIANA SLAČEK
5. – 9. r. (32 učencev)
SNJEŽANA RAJAKOVIĆ
8. r. (15 učencev)
ANITA KOREN
6. – 9. r. (43 učencev)
ANDREJ ŠAFHALTER
PBB / BARBARA GK
7. 6. - 9. r. (45 učencev)
KLARA TOPLAK
ALJOŠA HODNIK
6. – 9. r. (35 učencev)
SNJEŽANA RAJAKOVIĆ
JAVNA DELA
6. – 9. r. (28 učencev)
ANITA KOREN
6. – 9. r. (36 učencev)
KLEMENTINA MLAKER
JAVNA DELA
6. – 9. r. (55 učencev)
dežurna učitelja in
javna delavka