OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM GLEDE PODALJŠANJA UKREPOV

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Vlada RS je dne 3. 12. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov, kar pomeni, da do nadaljnjega nadaljujemo s poukom na daljavo za vse učence. Ministrstvo je skladno z odločitvijo vlade napovedalo, da je pripravljen načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki predvideva, da se bodo učenci v šole vračali postopoma in v treh fazah: oranžni, rumeni in zeleni (načrt vam pošiljamo v priponki). Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo takoj naslednji dan po ugotovitvi. Prosimo vas, da spremljate objave v medijih in šolsko spletno stran, kjer vas bomo obveščali o vseh spremembah organizacije dela na šoli.  V priponki vam pošiljamo tudi sklep ministrice o spremembi šolskega koledarja in ocenjevanju.

Za vse spodbude in pomoč smo hvaležni tudi vam, spoštovani starši. Naj bo še naprej naš skupen cilj osvajanje znanja in skrb za zdravje.

Ravnateljica Silvestra Samastur

 

VRAČANJE V ŠOLO

 

 

 

Dostopnost