OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO

POUK NA DALJAVO

Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 9. 11. 2020, do preklica pouk za vse učence potekal na daljavo. Za komunikacijo se še naprej uporabljajo sporočila v eAsistentu (kanal Komunikacija). Izvajanje pouka za učence od 2. do 9. razreda bo potekalo v MS Teams (navodila so učenci dobili v šoli, poslale so jih tudi razredničarke preko eAsistenta), učenci 1. razreda se bodo izobraževali preko eAsistenta.

Urniki so se ustrezno prilagodili, saj bomo izvajali nekaj pouka tudi v živo. Predmeti, ki so na urnikih označeni rdeče, se bodo izvedli preko videokonferenc. Prisotnost učencev na videokonferencah je obvezna, zato se bo njihova neprisotnost vpisovala v dnevnik kot odsotnost od pouka, ki jo morate starši nato opravičiti. V kolikor ima otrok težave z internetom, video povezavo ali čemerkoli, kar mu onemogoča delo, sproti sporočite razredniku.

Urniki za učence od 6. do 9. razreda so objavljeni na spletni strani šole, urnike za učence od 1. do 5. razreda vam bodo posredovale razredničarke.

Lepo vas pozdravljamo z željo, da se kmalu z učenci srečamo v šoli. Hvala za razumevanje in ostanimo zdravi.

Ravnateljica Silvestra Samastur

Dostopnost