OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO O KARANTENI in InD – 4. razred

Dostopnost